Gå til sidens hovedinnhold

- Rekordhøye CO2-utslipp

Liten grunn for Norge til å slå seg på brystet foran klimatoppmøtet på Bali.

«Foregangslandet» Norge setter trolig ny utslippsrekord neste år.

To nye gasskraftverk vil i løpet av noen få uker ha spist opp utslippsreduksjonene de siste to årene. Det er imidlertid stor usikkerhet om hva som vil skje med de andre norske utslippene.

Om alle andre CO2-utslipp i Norge står stille, vil gasskraftverkene på Kårstø og Melkøya alene sørge for en vekst på 3,9 prosent neste år, skriver Aftenposten.

Kyoto-avtalen pålegger verdens industriland å ha 5,2 prosent lavere utslipp av klimagasser i årene 2008-2012 i forhold til nivået i 1990.

I 2008, som er det første året i Kyoto-perioden, risikerer Norge å «bidra» med CO2-utslipp som ligger hele 12 prosent over 1990-nivået.

Fra det norske fastlandet og sokkelen ble det i fjor spydd ut 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er 7,8 prosent høyere enn i 1990. Totalt øker nå CO2-utslippene i verden med over 3 prosent årlig, ifølge tall fra FNs klimasekretariat.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis