Ifølge KPMGs juridiske eksperter har om lag 30 prosent av personer som skatter til utlandet fått feil i skatteoppgjøret for 2009. For utlendinger som arbeider i Norge og lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker er feilmarginene opp mot 80 prosent.

- Skatteetaten har begått en rekke svært alvorlige feil i et urovekkende stor andel av skatteoppgjørene, sier advokat Cathrine Bjerke Dalheim i KPMG.

Tallene bygger på 2.500 konkrete skatteoppgjørsaker selskapet har utført på vegne av kunder.

Leser ikke vedlegg
Fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen bekrefter at det er rekordmange feil i årets skatteoppgjør.

- Vi har registrert at Skatteetaten har gjort uvanlig mange feil ved behandlingen av nordmenns skatteoppgjør i år. I flere skatteoppgjør har vi blant annet sett at Skatteetatens ansatte ikke engang har åpnet vedlegg fra skattebetalerne, sier Nilsen til NA24. Dette bekreftes av KPMG.

- Det fremstår for oss som om det er helt tilfeldig om vedleggene til selvangivelsene er lest eller ikke, sier Bjerke Dalheim.

Ifølge KPMG er feilinntasting og dobbeltoppføring hyppige feil.

- Må sjekke
Nordmenn som har jobbet eller oppholdt seg i utlandet er sterkest rammet.

- Disse må sjekke skatteoppgjøret sitt, for sannsynligheten for at skatteetaten har gjort feil er veldig stor, sier Nilsen.

Hun mener også at mange nordmenn i utlandet ikke vil klare å nå frem med en klage uten profesjonell hjelp.

Må betale feil utregnet skatt
- Den mest alvorlige konsekvensen er atSkatteetatens feil veltes over på skattyter som selv må oppdage og skjønne feilen, deretter klage og samtidig betale feilaktig beregnet restskatt, sier Bjerke Dalheim.

Skatteetaten ønsker ikke å kommentere saken.

- Dette er en flere uker gammel sak som vi har gitt våre kommentarer til tidligere, sier Halvorsen til NA24.