Gå til sidens hovedinnhold

Rentegave en uke før jul

Allerede på onsdag får du sannsynligvis den første julegaven. Avsender er Norges Bank.

Dersom Norges Bank skal tolkes bokstavelig så er sannsynligheten for at styringsrenten forblir uendret 60 prosent, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til Nettavisen.

Aamdal viser til Norges Banks prognoser for fremtidig styringsrente.

- I sentralbankens siste Pengepolitiske Rapport går det frem at gjennomsnittlig styringsrente for fjerde kvartal 2009 skal være 1,44 prosent. Det betyr i så fall at renten skal heves med 0,1 prosentpoeng onsdag, sier Aamdal.

En renteheving på 0,1 prosentpoeng er usannsynlig da Norges Banks renteendringer normalt har et intervall på minimum 25 prosentpoeng.

- Tar vi regnestykker litt videre er det derfor 40 prosents sjanse for renteheving og 60 prosents sjanse for at renten forblir uendret, sier Aamdal og understreker at dette er dersom sentralbanksjef Gjedrem tolkes strengt bokstavelig.

Seniorøkonomen tror selv det er 50 prosents sjanse for at renten skal opp - eller ned.

- Siden sist rentemøte har nye økonomiske nøkkeltall vært omtrent som Norges bank spådde. Internasjonalt har forventninger til renteøkning avtatt til tross for t enkelte nøkkeltall har vært litt på den sterke siden. Nasjonalt har også forventninger til renteøkninger avtatt noe. Forventningene til norske oljeinvesteringer har endret seg litt negativt. Alt i alt tror vi derfor Norges Bank venter til februar med ny renteøkning, sier Aamdal.

I en fersk analyse oppsummerer Aamdal viktigste årsaken til at styringsrenten forblir uendret onsdag:
* Rentebanen fra oktober tilsier en liten sannsynlighetsovervekt for februar.

* Nøkkeltallene trekker ikke i noen klar retning, men SSBs telling for oljeinvesteringene, tilbakemeldinger fra regionalt nettverk og inflasjonen er litt på nedsiden.

* Kronen er ikke så sterk som en kunne frykte, men i tråd med Norges Banks anslag.

Kommentarer til denne saken