På rentemøtet torsdag valgte sentralbanksjef Øystein Olsen å sette opp Norges styringsrente med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent. Dette er første rentehopp siden 6. mai 2010.

Avgjørelsen var som ventet på forhånd, både av ekspertene og markedet.

- Rentebanen fra Pengepolitisk rapport i mars indikerte heving enten i mai eller juni, med lik sannsynlighet. I lys av utviklingen siden den gang, ventet både vi og de fleste andre at mai-møtet ville bli valgt. Vi tror Norges Bank følger opp med ytterligere to hevinger innen året er omme, i tråd med sentralbankens egen rentebane (som de signaliserer at fortsatt står seg godt, melder DnB Nor Markets.

Blant annet har dette vært begrunnet med at:

* Arbeidsmarkedet er strammere enn forutsatt
* Lønnsoppgjøret så langt tyder på at årets lønnsvekst blir høyere enn Norges Banks prognose på 4 prosent.
* Produksjonen av varer og tjenester ser ut til å vise god vekst.
* Inflasjonen med KPIXE, som er Norges Banks foretrukne mål, har ikke vært svakere enn ventet. KPIXE er konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser.
* Kronen har svekket seg litt etter tidligere å ha vært rekordsterk - særlig mor dollar og pund.

Markedet tror også at dette er begynnelsen på en rekke hevinger, som i løpet av et par år vil bringe det norske rentenivået opp til historisk normale nivåer.

- Slik blir renten
Norges Banks egne renteprognoser går ut på at styringrenten vil komme opp i 2,50 prosent ved slutten av 2011. Dermed vil bankrenten nærme seg 4 prosent.

Deretter spår Norges Bank at neste år blir året da renten gjør et rykk. Ved utgangen av 2012 tror Norges Banks pronosemakere at styringsrenten vil være på 4,50 prosent, og bankrenten kan dermed komme opp i mot 6 prosent i det vi går inn i 2013.

Ved avslutningen av 2014 tror Norges Bank at styringsrenten vil på 4,75 prosent, og vi vil dermed ha en bankrente på pluss/minus 6 prosent.

En bankrente på rundt 6 prosent er et nivå som flere økonomer betegner som et normalnivå. Dette er også et nivå som Norges Bank tror vil holde seg. I sentralbankens prognose frem til starten av 2018 anslås det at dette vil være det norske rentenivået i hele perioden.

Slutt på gratis penger
For boliglånskunder har det lave rentenivået i praksis tilsvart at det har vært gratis å låne penger. De beste boliglånene ligger like over 3 prosent. Når man tar hensyn til skatteeffekten, har den effektive renten blitt rundt 2,2 til 2,3 prosent. Samtidig har det vært lav inflasjon.

Når renten er lavere enn prisveksten, betyr det enkelt sagt at du får betalt for å låne penger. Lånet faller mer i verdi enn rentene du betaler.

Dette er en uvanlig situasjon, men i Norge har det til nå grovt sett vært gratis å låne penger siden Norges Bank bråkuttet styringsrenten under finanskrisen vinteren 2008/2009.

Men nå er altså stillstanden slutt, og bankenes utlåns- og sparerenter vil følge etter.

Normalt ligger bankenes påslag på styringsrenten på noe over 1 prosentpoeng på styringsrenten. Bankrenten ut til kunden styres nemlig ikke bare av Norges Banks styringsrente, men også konkurransen og nivået bankene selv låner penger til. Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank.

- Bankene følger etter
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen hos First Securities tipper at de fleste banker vil følge etter.

Ifølge Andreassen er det ikke stigende pengemarkedsrenter (renten på lån banker imellom) som er hovedårsak til rentehopp, men fordi markedet venter ytterligere renteøkninger fra Norges Bank

Før rentemøtet loddet NA24 stemningen hos flere banker med spørsmålet: Vil banken følge opp renteheving fra Norges Bank?

Svarene kan du lese her