Gå til sidens hovedinnhold

Rentesjefen bommer, bommer og bommer

Nå mener renteekspert at Norges Bank må slutte å spå.

- Jeg mener Norges Bank bør vurdere å slutte med å publisere de såkalte rentebanene, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til NA24.

- Rentebanen har blitt en stor kommunikasjonsmessig utfordring for sentralbanken fordi både media, husholdninger og bedrifter i for stor grad oppfatter den å være tilnærmet fasit på renteutviklingen. Rentebanene har faktisk vært mer villedende enn veiledende de siste årene, sier Torgersen.

Dårlig hårdag
Holberg Fondene publiserer selv en graf som oppdateres etter hvert rentemøte i Norges Bank.

Grafen, som har fått navnet «Bad Hair Day» (se bildet til venstre i saken), viser nådeløst hvordan sentralbanken har endret sine egne forventninger til renten så mange ganger at en grafisk fremstilling av sentralbankens rentebaner ligner en kvinne som har en dårlig hårdag «Bad Hair Day».

I grafen «Mind The Gap» viser Torgersen at markedet har en annen forventning til fremtidig rentenivå enn Norges Bank. Norges Bank spår i sin siste rapport en styringsrente på 4,5 prosent ved utgangen av 2013.

Markedsaktørene tror dagens styringsrente på 2,25 prosent vil holde seg ut 2013. Norges Banks «dårlige hårdag» ligger med andre ord an til å fortsette.

Markedet reagerer kjappere enn Norges Bank
Torgersen presiserer at det egentlig ikke er noe galt med prognosene.

- Sentralbankens beregninger og prognoser holder høy kvalitet, men det viser seg at å spå om fremtidig rentenivå er nesten umulig, sier Torgersen.

Årsaken til at prognosene bommer ligger i de sjokkene som tidvis inntreffer i markedet.

- Det er upredikerbare hendelser med store ringvirkninger i økonomien og finansmarkedene. Markedet er dessverre ikke «klokere» enn Norges Bank, men er raskere til å prise inn ny informasjon, sier Torgersen.

- Ikke et løfte
På rentemøtet onsdag 10. august lot sentralbanken styringsrenten stå stille til tross for at den tidligere hadde varslet økning.

- Det er viktig å understreke at rentebanen er en betinget prognose, ikke et løfte. Usikkerheten illustreres og drøftes i de pengepolitiske rapportene som banken legger frem tre ganger i året, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en kronikk i Dagens Næringsliv mandag.

De dramatiske begivenhetene i finansmarkedene i USA og Europa var hovedårsaken til at Olsen nok en gang nedjusterte farten i bebudete rentehevinger.

Men norsk økonomi er robust, understreker han.

- Statsfinansene er gode, våre banker er solide, vi har lav arbeidsledighet og nokså god vekst i økonomien. Så lenge dette bildet ikke endres, er det grunn til å vente at renten etterhvert skal opp fra dagens lave nivå. Samtidig må vi ta inn over oss at vi blir påvirket av uro og svakere utsikter internasjonalt. Vi har en åpen økonomi. Norske bedrifter vil merke det hvis avsetningsmulighetene blir dårligere eller finansieringen av virksomheten vanskeligere. Pengepolitikken kan reagere raskt på endringer i utsiktene. Det kom til uttrykk i Norges Banks beslutning om å holde styringsrenten uendret forrige onsdag, skriver han i kronikken.

Kommentarer til denne saken