Gå til sidens hovedinnhold

Rentesjefen gjorde ferien din billigere

Sentralbanksjef Øystein Olsen bidro onsdag til å gjøre sommerens utenlandsferie billigere.

Den norske kronen gikk som en kule etter Norges Banks rentemøte onsdag. Kronen styrket seg vesentlig mot både dollar og euro i timene etter beslutningen ble kjent.

Årsaken lå i at sentralbankens prognoser for fremtidige rentehevinger, den såkalte rentebanen, var mer aggressiv enn forventet. Sentralbanksjef Øystein Olsen signaliserte at neste renteheving kan komme allerede i august. Les mer her: Agressivt fra Norges bank

Kjøpte kroner
Markedet reagerte med å kjøpe kroner og NOK styrket seg med godt over ett prosentpoeng mot både pund, Euro og mot svenske og danske kroner etter møtet. Styrkingen fortsatte utover ettermiddagen, kvelden og i dag torsdag.

- Kronen ligger nå på 7,80 kroner mot Euro. I går før rentemøtet lå kronen på 7,90. Mot dollar styrket kronen seg umiddelbart fra 5,50 til 5,43 kroner mot dollar, men har torsdag gått tilbake til 5,48. Siden onsdag har kronen styrket seg fra 86 til 85 mot svenske kroner. Kursendringen er kanskje ikke store sett i det lange bildet, men en endring på godt over ett prosentpoeng er store kursendringer i valutaverdenen, sier analytiker i Dnb Nor Markets Camilla Viland til NA24.

- Så den nye rentebanen bidrar til å gjøre utenlandsferien i sommer billigere?

Alle land billigere unntatt USA
- Du kan godt si det. Våre langsiktige prognoser for kronen om gradvis styrking står imidlertid fast. Norges bank kan ha bidratt til at den forventede kronestyrkelsen kommer litt raskere enn vi hadde trodd, sier Viland.

Som tabellen under (valutakurser notert klokken 14.00 torsdag) viser har kronen styrket seg vesentlig mot både britiske pund, Euro, svenske kroner og danske kroner siden tirsdag.

Unntaket er amerikanske dollar. Umiddelbart etter rentemøtet onsdag styrket kronen seg, men falt tilbake torsdag etter at markedet fikk nye makrotall for amerikansk økonomi.

Derfor endret NB rentebanen
Bak den endrede rentebanen skjuler det seg to motstridende forhold, mener Dnb Nor Markets:

På den eneste siden har utvikling i norsk økonomi vært noe sterkere enn Norges Bank så for seg ved forrige korsvei. Presset i arbeidsmarkedet er større, kapasitetsutnyttelsen har tatt seg opp til et normalt nivå, mens pris- og lønnsveksten er tiltakende, eller som visesentralbanksjefen sa på pressekonferansen: ”Et tungt tog er satt i gang”. Disse forholdene taler for at renten skal raskere opp enn tidligere antatt.

-På den andre siden har renteforventningene ute falt ganske betydelig siden forrige pengepolitiske rapport. Kronen har dessuten utviklet seg sterkere enn sentralbanken så for seg sist, noe som taler for at renten bør økes kun forsiktig. Men hovedstyrets samlede betraktninger tilsa altså at disse to motstridende forholdene omtrentlig nullet seg ut, sier Viland.

Kommentarer til denne saken