Gå til sidens hovedinnhold

- Respektløst overfor ofrene

Bistandsadvokat reagerer kraftig på at Lommemannen-ofre tvinges til å bytte advokat. Hun føler seg også forbigått i planleggingen av saken.

Bare en måned før rettssaken mot den antatte Lommemannen starter i Follo tingrett, krever domstolen at mange av ofrene må bytte bistandsadvokat, skriver VG.

Dermed må flere av ofrene skifte ut tillitspersoner de har hatt i mange år. Vil de beholde sin bistandsadvokat, må de betale for dette selv.

- Lovstridig
Domstolen har bestemt at kun to advokater skal representere de 66 unge guttene under hovedforhandlingen. Ytterligere 12 advokater, som er involvert i de alvorligste sakene, får lov til å følge deler av saken.

Retten begrunner avgjørelsen med økonomi. De mener også det vil være vanskelig å ha 25 bistandsadvokater i salen.

Bistandsadvokat Hege Salomon reagerer kraftig på kravet fra domstolen.

- Jeg synes det er respektløst å forlange at de fornærmede skal bytte bistandsadvokat så tett opp til hovedforhandlingen, sier Salomon til Nettavisen.

- Jeg mener dette strider mot retten til fritt advokatvalg, at retten skal bestemme hvilken bistandsadvokat de skal ha. Jeg mener dette er lovstridig, sier hun bestemt.

- Viktig med tillit
Salomon påpeker at ofrene er i en veldig vanskelig situasjon.

- Det er kjempetøft å bli utsatt for et overgrep, og det tar tid å bygge opp tillit til en advokat. Noen av ofrene har hatt bistandsadvokaten sin i flere år, sier advokaten.

Hun er en av de 12 bistandsadvokatenen som får være til stede i rettssaken under deler av saken.

Hennes klient skal ha blitt utsatt for overgrep fra tiltalte i Oslo i november 2001.

- Det er helt greit å ha to hovedbistandsadvokater, men samtidig mener jeg når det er 66 ofre, så kan man ikke få den personlige kontakten og oppfølgingen som trengs. Det tror jeg er vanskelig når man skal representere så mange ofre, sier Salomon.

Flere av bistandsadvokatene vurderer nå å anke avgjørelsen fra Follo tingrett.

- Vi var ikke ønsket
Bistandsadvokaten føler seg også tilsidesatt i planleggingen av rettssaken

- Vi må i det minste få være med i planleggingen av rettssaken, og få komme med innspill om hvordan framdriften skal være. På det saksforberedende møtet ble vi ikke innkalt, og vi fikk beskjed om at vi ikke var ønsket. Flere advokater reagerte på dette og sendte brev, men fikk beskjed om at de bare fastholdt at det var helt praktisk umulig å ha alle bistandsadvokatene til stede. Det reagerer jeg veldig på, at vi ikke får være med på prosessen, sier Salomon til Nettavisen.

Hun mener det også har vært mye hemmelighetskremmeri rundt saken.

- Det har vært veldig mye hemmelighetskremmerier. Det tok lang tid før vi fikk vite tiltalen. De var veldig redd for at noe skulle lekke til pressen. Til slutt fikk jeg gjennom pressen vite at jeg var oppnevnt som advokat. Jeg skjønner at det er praktiske utfordringer i saken, men jeg tror vi sammen kunne løst dette på en bedre måt, sier Salomon, og legger til:

- Jeg vet ennå ikke når min klient skal forklare seg, og når jeg skal være i retten. Jeg har jo andre saker, så jeg føler alt blir satt på vent, sier hun.

Uenig i kritikken
Follo tingrett er uenig i kritikken.

- Vi har gjort en totalvurdering der mange hensyn har spilt inn. Det er vanskelige og sammensatte vurderinger, men jeg mener vi har ivaretatt ofrene så langt det lar seg gjøre, sier tingrettsdommer Eirik Vikanes til VG.

Rettssaken mot tiltalte Erik Andersen (57), også omtalt som Lommemannen, starter i Follo tingrett den 3. november. Det er satt av fem måneder til rettssaken.

Kommentarer til denne saken