Gå til sidens hovedinnhold

Rett utfor med denne

Kronen på sitt svakeste på over ett år.

Kronen har svekket seg markert mot euro så langt i april, til de svakeste nivåene siden tidlig i 2012. Det skriver DNB Markets i en morgenrapport onsdag.

I skrivende stund noteres EURNOK til 7,6980. Det er en oppgang på 0,7 prosent siden i går morges. Euro har steget jevnt mot kronen siden 0. april - dagen da Statistisk sentralbyrå la frem inflasjonstall som var lavere enn Norges Bank anslo og sjansene for rentekutt økte.

I markedet endret imidlertid ikke rentene seg så mye. Markedet har en stund priset inn en sannsynlighet for rentekutt til sommeren på om lag 50 prosent. Med den nedgangen vi har sett for kronene i det siste burde nok denne sannsynligheten avta, skriver DNB Markets.

Kronesvekkelsen skyldes nok en kombinasjon av flere forhold, der lave inflasjonstall er et element. Et annet element er svingningene i oljeprisen. Den falt fra 111 USD/fat til 97 USD/fat i løpet av de første to ukene i april. Det kan ha vært en påminnelse om at kronen er utsatt for oljeprisfall og bidratt til at investorer med store kroneposisjoner har forsøkt å redusere disse. Det har også funnet sted en vesentlig svekkelse av svenske kroner mot euro, faktisk litt større nedgang enn for norske kroner.

Svenske kroner ble særlig påvirket av Riksbankens nye, lavere rentebane, men svekkelsen startet flere dager før rentemøtet og har fortsatt i dagene etter. Det kan dermed ligge noen felles faktorer bak svekkelsen for både norske og svenske kroner.

For norske kroner er det også blitt spekulert i at et stort forfall i norske statsobligasjoner i mai, sammen med kupongutbetalinger og for øvrig også en tid med mye betalinger av utbytte, fører til mye kroner i markedene. Obligasjonsforfallene blir nok i stor grad reinvestert, men det er likevel en økt sjanse for økt kronesalg ved forfall. Det er vanskelig å avgjøre hvilke av disse faktorene som har størst innflytelse, skriver DNB Markets.

Tidligere i år har vi sett analyser som har anslått en vesentlig styrking av kroner, og inntrykket er at mange utenlandske investorer har posisjonert seg for kronestyrking. Når kronen så svekker seg utløses stopper som medfører kronesalg og ytterligere svekkelse. Det er ikke uvanlig at kronen svekker seg brått og relativt mye, mens styrkingen skjer mer gradvis. Med den svakeste kronen mot euro siden inngangen til 2012 øker sjansen for at mange ser nivåene som gode for nye kroneposisjoner.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken