Regjeringens mål om en oppklaringsprosent på 38 prosent på landsbasis er langt fra nådd, og mye av årsaken ligger i Oslo politidistrikt der oppklaringsprosenten har stupt.

Oppklaringsprosenten er altså et mål på hvor mange av de anmeldte og opprettede straffesakene som får en påtalemessig avgjørelse. Altså om den skal henlegges fordi det ikke er noe straffbart forhold, eller om man skal ta ut tiltale.

I 2003 hadde distriktet en oppklaringsprosent på 32,5 prosent. De siste årene har dette tallet falt til 19,4 prosent. Dermed er landets største politidistrikt milevis fra regjeringsens mål på 38 prosent.

- Når det gjelder oppklaringsprosent så er Oslo av helt avgjørende betydning i en beskrivelse av at dette går gal vei, sier Busch til NRK.

- Hvis denne utviklingen akselererer videre i negativ retning er jeg redd for at dette kan få betydelige konsekvenser for folks tillit til at politiet har evnen til å oppklare og iretteføre saker, sier han.

Politimester Anstein Gjengedal i Oslo sier at det er polititjenestemennenes vilje til å jobbe overtid som er mye av årsaken til det dårlige resultatet.

- Det er jeg som politimester som har ansvaret for sørge for at vi greier å rette opp dette. Vi er ikke fornøyd med 19,4 prosent som vi hadde i fjor. Vi hadde problemer med å få politifolk til å jobbe som vi ville, fordi de beskyttet fritiden sin. Dermed fikk vi ikke gjort den jobben vil skulle i 2008, sier Gjengedal.