Gå til sidens hovedinnhold

Riksen får Sudbø-kritikk

Brudd på internkontrollen gjorde det mulig for Jon Sudbø å drive sin fiktive forskning, mener Helsetilsynet.

Statens helsetilsyn har konkludert i tilsynssaken etter Sudbø-skandalen. Helsetilsynet mener at Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF har gitt forsvarlig helsetjeneste ved Radiumhospitalet til tross for at Sudbø var lege der. Derimot mener Helsetilsynet at internkontrollen ved sykehuset har vært for dårlig.

Det var i fjor sommer at forsker og overlege Jon Sudbøs falske forskningsarbeid ble avslørt. En rekke av Sudbøs forskningsartikler ble trukket tilbake. Sudbø sa opp sin stilling i juli 2006, og i desember 2006 ble han fratatt sin doktorgrad.

«Etter vår vurdering fremstår det som mye av forskningsvirksomheten har vært overlatt til den enkelte forsker. Det fremgår videre av granskningskommisjonens rapport at flere i det medisinske miljøet har vært mistenksomme og skeptiske til Sudbøs forskning og påpekt dette overfor ledelsen ved helseforetaket. Det forelå imidlertid ikke gode nok rutiner for varsling slik at kritikk mot Sudbø ble ”kokt bort”. Statens helsetilsyn finner det kritikkverdig at det forelå mangelfulle rutiner for håndtering av avvik. De ovennevnte forhold er et klart brudd på helseforetakets internkontrollplikt. » står det i rapporten.

Helsetilsynet ber nå Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF om å oversende nye rutiner og prosedyrer for å sikre internkontrollen.

Helsetilsynet har derimot kommet til at sykehuset ga en forsvarlig behandling av sine pasienter til tross for Sudbøs løgnaktige forskning. Sudbø har i Nettavisen sagt selv at han aldri satte liv i fare, og at fremtidige undersøkelser ville vise dette.

«Sudbøs publikasjon i The Lancet i oktober 2005 viste at kardiovaskulære bivirkninger øker dødeligheten blant pasienter som bruker NSAID. Ifølge Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF sin uttalelse medførte ikke denne artikkelen endringer i standardbehandlingen eller i anbefalinger om bruk av NSAID ved noen av sykehusets kliniske avdelinger. Statens helsetilsyn finner på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon i denne saken at Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF har overholdt sin plikt til forsvarlighet i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.»

Du kan lese hele rapporten fra Statens helsetilsyn her (eksternt lenke).

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021