NETTAVISEN MENER: Målet med norsk asylpolitikk er vern for flyktninger, ikke å tilby 50.000 -100.000 mennesker årlig en bedre økonomisk fremtid. Dagens tilstramminger er nødvendige og riktige.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug presenterte i dag en liste med 40 punkter som gjør det vanskeligere og mindre attraktivt å søke asyl i Norge. Innstrammingene er samlet i et 150 sider langt notat som skal ut på høring.

Les mer: Tiltak for å møte flyktningkrisen

Det viktigste tiltaket er å avvise asylsøkere som kommer fra trygge naboland som Sverige, Danmark og Tyskland.

Men innstrammingene bør følges opp med to solidariske tiltak:

  • Øke pengestøtten til Syrias naboland for å bidra i flyktningkrisen.
  • Øke antallet kvoteflyktninger som Norge tar imot fra FN.

I 2015 er norsk asylpolitikk i praksis bestemt av menneskesmuglere som har tatt seg grovt betalt for å frakte flyktninger og økonomiske migranter på ruter gjennom Europa.

De foreslåtte innstrammingene gjør det mindre attraktivt å ta seg frem til den norske grensen på illegalt vis, men det må kombineres med å avhjelpe FN og Syrias naboland ved å gi økonomisk støtte og ta imot kvoteflyktninger som er identifisert og prioritert av FN.

Norge kan ikke unndra seg ansvar for å hjelpe flyktninger i nød, men vi kan heller ikke la kyniske menneskesmuglere definere norsk asylpolitikk.

I hovedsak satser regjeringen på raskere avvisning av asylsøkere som ikke er på flukt fra forfølgelse, samt å kreve større bidrag fra asylantene for å bli økonomisk integrert og i stand til å forsørge seg selv og sin familie.

Ingen vet hvor mange av verdens 60 millioner flyktninger som kommer seg til den norske grensen. Men nå får alle landene i Europa egeninteresse av å kontrollere sine grenser, og det vil trolig dempe antallet som kommer til Norge uansett.

Nettavisen mener at Stortingets asylforlik kommer til å føre til en fornuftig innstramming av norsk asylpolitikk. Mange av forslagene regjeringen nå sender på høring er både viktige og riktige.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Er det skammelig at et rikt land som Norge strammer inn på flyktningpolitikken, eller er det fornuftig at vi blir strengere for å utelukke økonomiske migranter uten krav på beskyttelse?