Gå til sidens hovedinnhold

- Ringer megleren, så sleng på røret!

Pass deg for dødelige kredittcocktailer når megleren eller rådgiveren ringer.

Flere og flere investorer har fått med seg attraktiviteten av kredittobligasjoner som investeringsklasser og markedet er hetere enn noen sinne.

Lurer du på hva en kredittobligasjon er? Se definisjon nederst i artikkelen.

- Men populariteten av slike obligasjoner blant en bredere gruppe investorer kombinert med at en rekke bedrifter ikke får banklån, skaper en dødelig cocktail for de som ikke er påpasselige, sier analysesjef Lars H. Mikelsen i investeringsrådgivningselskapet Norcap til Nettavisen NA24.

Hockey-kølle formet utvikling
Mindre bedrifter som ikke får lån i banken må henvende seg til det private markedet. Disse trenger ikke lån i 100-millionersklassen og oppover, men typisk i størrelsesorden 10-30 millioner kroner.

- Disse lånene vil generelt ikke de største og mest rutinerte tilretteleggerne ta i. Effekten av dette er at mindre meglerhus og rådgivere som opererer i gråmarkedet villig strukturerer lånet og markedsfører det til alle med puls mot et friskt honorar, sier Mikelsen.

Han observerer stadig ukentlig slike låneutstedelser, gjerne med «garanterte» renter over 10 prosent, minimumstegning på en halv million kroner og powerpointpresentasjoner som viser en hockeykølle-formet utvikling i selskapets inntjening og resultat.

Har ikke nødvendig kunnskap
- Mottakerne er etter det vi observerer også vanlige privatpersoner med litt formue. Disse har som regel ingen erfaring med å vurdere selskapets regnskaper, ingen forutsetning for å etterprøve forutsetningene for tallene som presenteres i materiellet, ingen erfaring for å vurdere det juridiske rammeverket for lånet og i hvert fall ingen forutsetning for å kunne vurdere om dette er et lån som har en «fair» pris på 8, 10 eller 20 prosent % rente. Slike små høyrentelån kommer til å bli den nye melkekua for ulike finansmiljøer på samme måte som strukturerte produkter og eiendomsprosjekter har vært det tidligere, advarer Mikelsen.

Ifølge Mikelsen blir effekten at mange lån som utstedes nå ikke kommer til å få nødvendig oppfølging eller rapportering.

- Betalingen til tilrettelegger gjelder for transaksjonen/salget, ikke for oppfølging. Spesielt kommer dette til å gjelde når noe går galt. Skogenav eiendomsprosjekter som ligger mer eller mindre brakk burde være en god referanse for hvordan dette vil se ut om tre til fem år, sier han.

Stor risiko
- Spesielt små lån som primært markedsføres til ikke-profesjonelle er mer risikable enn større lån fordi kundene ikke er i stand til å vurdere covenants, tillitsmann og andre vesentlige forhold, sier Mikelsen.

Dermed er risikoen for svindel, tapping og lignende adferd fra selskapets side som svekker kreditorene langt høyere enn i et mer profesjonelt marked.

- Lånets totalstørrelse og spredning på flere kreditorer gjøre det praktisk talt ugjendrivelig. Advokatregningene vil være så store at det ikke vil være tjenlig å ta kampen for å få tilbake en sum som kanskje ikke en gang overstiger regningene. Investorer som ikke har særkunnskap, men som ønsker eksponering mot kredittobligasjoner bør følge et av disse enkle rådene for å unngå å bli offer for useriøse aktører, avslutter Mikelsen.

Her er rådene:
1. Putt pengene i et regulert verdipapirfond som investerer i slike papirer. Stort sett lave kostnader, god diversifisering og kvalifisert kredittseleksjon.

2. Dersom du ønsker å investere direkte; engasjér en ekspert som ikke er betalt av utsteder.

3. Hold deg til de store og kjente navnene med «kurante» lån. Disse er som regel priset i et marked med profesjonelle motparter, har bedre informasjonstilgang og likviditet. Dermed er sjansen for å bli lurt langt mindre.

4. Legg på røret hver gang en megler ringer.

Definisjon av en kredittobligasjon:
Hva er en kredittobligasjon? Vi slår først fast at en obligasjon i prinsippet er et gjeldsbrev. Den utstedes av stater, kredittforeninger eller virksomheter som lover at de betaler både rente og gjeld tilbake etter et fast mønster.

Betegnelsen kredittobligasjoner dekker et bredt spekter av obligasjoner som innebærer en kredittrisiko - altså en risiko for at utstederen ikke overholder sine betalingsforpliktelser - og brukes i første rekke om bedriftsobligasjoner, som utstedes av bedrifter når de ønsker å skaffe kapital.

Kredittobligasjoner utstedes derfor gjerne med en høyere rente enn stats- og realkredittobligasjoner, siden de er mer risikofylte.

Det er spesielt den mest risikofylte delen av bedriftsobligajoner, også kalt high-yield eller høyrenteobligasjoner, som kommer under betegnelsen kredittobligasjon.

Obligasjonene risikovurderes løpende av internasjonale kredittvurderingsbyråer. Jo høyere rating eller kredittvurdering, desto bedre vurderes utsteders muligheter for å tilbakebetale gjelden.
Kilde: danskeinvest.no

Få også med deg:

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken