- Dersom vi går videre uten å rette opp eksisterende svakheter fra fortida og ikke tenker nytt om framtida, er vi på full fart inn i en systemkollaps i Forsvaret, sier Mood til Dagsavisen.

Generalløytnanten er sjef for den norske militærmisjonen til NATO i Brussel og har tidligere vært blant annet generalinspektør for Hæren.

- Forsvaret som helhet vil trenge måneder og år på oppbemanning og trening for å fungere som det bør, utdyper han.

Moods uttalelser kommer bare to dager etter lignende kritikk fra Tidligere forsvarstopp Jacob Børresen (71).

Børresen frykter at det norske Forsvaret vil bryte sammen dersom det blir krig.

- Situasjonen er helt forferdelig. Forsvaret vårt har vi i realiteten avviklet. Den norske hæren, én brigade bestående av tre manøverbataljoner som ikke har øvd sammen i brigadeforband siden den kalde krigen, eksisterer egentlig bare på papiret, sier den tidligere stabssjefen i Sjøforsvarsstaben i et intervju med Dagsavisen.

Børresen er klar på at det norske Forsvaret ikke er i stand til å håndtere en krig eller en alvorlig sikkerhetspolitisk krise.

Les mer i saken: Tidligere forsvarstopp: Vi har ikke noe forsvar