Gå til sidens hovedinnhold

Rødgrønn torskestøtte

Regjeringspartiene på Stortinget justerer på ordningen for krisestøtte til torskenæringen.

- Vi har fått til en enighet mellom Ap, SV og Sp om en tilpasning av vilkårene i regjeringens forslag til støtteordning for torskeindustrien, sier stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også:Her er «monstertorsk»-garantien

Regjeringen la nylig på bordet 150 millioner kroner i støtte til den kriserammede torskeindustrien. Men vilkårene er så stramme at nesten ingen bedrifter kan nyttiggjøre seg likviditets-låneordningen.

- Derfor har vi lagt opp en tilpasning av det aktuelle regelverket for Innovasjon Norge i merknadene som nå legges inn fra de rødgrønne regjeringspartiene, sier Senterpartiets næringspolitiske talskvinne. Ordningen er bedret når det gjelder pant, egenkapital og avdragsutsettelse.

Mer fleksibel
Irene Lange Nordahl viser til at ett av vilkårene der det kreves at 50 prosent av lånet fra Innovasjon Norge skal være sidestilt med banker.

- Denne andelen må kunne justeres dersom Innovasjon Norge finner det forsvarlig, sier Sp-talskvinnen.

De rødgrønne partiene ber videre om at Innovasjon Norge skal utvise fleksibilitet rundt kravene til egenkapital.

- Utlånsbetingelsene skal også være fleksible når det gjelder både avdragsutsettelse og renteutsettelse, sier hun.

Store konsekvenser
- Det er veldig positivt at vi har fått en bred enighet blant de rødgrønne partiene om disse endringene. Dette vil i stor grad imøtekomme den kritikken som har kommet fra bransjen. Vi er bekymret for at store deler av fiskeindustrien ikke har likviditet nok til å håndtere nødvendig mottakskapasitet. Dette er noe som vil få store konsekvenser, sier hun.

- Det er torskeindustrien i Nordland og Troms som har blitt hardest rammet av krisen. Vi håper at tilpasningen som nå gjøres vil bidra til at de berørte bedriftene kan nyttiggjøre seg låneordningen, sier Irene Lange Nordahl.

Fiskeflåten
Sp-politikeren peker på at det er nær sammenheng mellom torskeflåten og industrien på land.

- Dersom vi nå ikke får tilbake en positiv utvikling i industrien, så kan krisen også få store konsekvenser for fiskeflåten. Vi i Senterpartiet har lenge fulgt denne saken og engasjert oss. Her er engasjementet stort, sier Irene Lange Nordahl.

Saken kommer opp til behandling i Stortinget tirsdag 17. november.

Kommentarer til denne saken