Fredag besluttet Økokrim å henlegge etterforskningen mot tre av de såkalte gullpensjonistene, sakene mot Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik og Tore Austad.

Dette får partiet Rødt, som anmeldte pensjonssaken til Økokrim i september i fjor, til å reagere. De anker nå henleggelsene til Riksadvokaten.

- Henleggelsen av Bondeviks sak innebærer en totalt uakseptabel forskjellsbehandling, skriver lederen i Rødt, Torstein Dahle, i anken.

Økokrim fortsetter imidlertid etterforskningen av stortingspensjonistene Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap), Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H).

Les egen sak: - Forventer fengselsstraff

- Hadde ligget tynt an
- Det må være likhet for loven, og da er det en ganske stor kontrast mellom den behandlingen vanlig dødelige får gjennom NAV, og den behandlingen som samfunnstopper som Kjell Magne Bondevik blir utsatt for, sier Dahle til Nettavisen fredag kveld.

Han mener samfunnstopper slipper alt for lett unna.

- Jeg tror ikke det er noen tvil om at terskelen for å gå til tiltale i praksis er høyere når det gjelder såkalte samfunnstopper enn når det gjelder vanlige folk. Det er ikke akseptabelt, rett og slett, sier Dahle.

- Så du er ikke overrasket over henleggelsene?

- Nei, jeg er ikke overrasket over det. Jeg er helt enig i at de tre andre sakene som går videre er mye grovere, det er de absolutt. Men hadde Bondeviks sak vært en sak for en helt vanlig person, så hadde han ligget tynt an, hevder partilederen.

- Ikke grunnlag for fest
Fredag ettermiddag møtte Bondevik pressen i Stortingets vandrehall.

- Jeg er fryktelig glad og lettet over at jeg er blitt renvasket, sa Bondevik, og fortalte samtidig at han skulle hjem og feire sammen med sin kone Bjørg.

Les egen sak: - Nå skal jeg feire med Bjørg

Dahle mener Bondevik kanskje bør dempe feiringen sin litt.

- Jeg skjønner godt at han er fornøyd, men jeg håper for så vidt at vi gjennom dette initiativet demper entusiasmen littegrann. En tilsvarende fest ville ikke en vanlig trygdemottaker ha grunnlag for, sier Dahle til Nettavisen.

I anken omtaler han Bondeviks sak mest, og begrunner det med at den «virker mest provoserende».

- Det fordi det ikke er noe opplagt fra Økokrims side at Bondeviks sak ikke burde blitt forfulgt, hevder Dahle.

- Bør følges opp
Partiet viser i anken til at når Økokrim har henlagt saken mot Bondevik «etter bevisets stilling», så innebærer det at det fortsatt eksisterer en mistanke, selv om påtalemyndigheten ikke anser bevisene som sterke nok til domfellelse.

- Hensynet til likhet for loven tilsier at Bondeviks sak følges opp videre, skriver Dahle i anken.

Han sammenligner pensjonssaken med en annen sak, en utenlandsk bussjåfør som selv meldte fra til NAV om at han hadde fått 168.000 kroner for mye utbetalt i attføringspenger på grunn av mangelfulle kunnskaper om regelverket, og som ville tilbakebetale beløpet.

- Mangelfulle kunnskaper hos en fremmedspråklig person om et komplisert regelverk ble ikke godtatt, og det at han selv hadde meldt fra og selv ville betale var ikke tilstrekkelig. Han ble straks politianmeldt av NAV og ble til slutt dømt til 75 timers samfunnsstraff. Det er ubegripelig at en som i egenskap av stortingsrepresentant og til og med statsminister har vært med på å fastsette lover og regler det aller meste av sitt voksne liv, skal kunne påberope seg feilaktig tolkning fra Stortingets administrasjon, som jo er Stortingets underordnede, skriver Dahle.

- Umenneskelige
Han påpeker at det er mange eksempler på at det er en omfattende praksis for at det selv ved god tro blir brukt fengselsstraffer mot vanlige folk.

- Heller ikke i Gro Harlem Brundtlands og Tore Austads saker vil det bli forstått at de ikke følges videre opp etterforskningsmessig. Vanlige mennesker i dette landet utsettes for en nådeløs behandling i saker av denne typen, og det finnes et stort antall avgjørelser som mange vil finne både urimelige og umenneskelige. Det gjør forskjellsbehandlingen særlig urimelig at disse samfunnstoppene i årevis har vært i en posisjon der de selv vedtar både de lover og regler og de privilegerte ordningene som skal gjelde for dem selv og de lover og regler som «syndere» mot NAV skal behandles etter, står det i anken.

- Fengselsstraff
Tidligere har Dahle uttalt til Nettavisen at han forventer fengselsstraffer i pensjonssaken.

- Vanlige folk får fengselsstraff for småbeløp i tilsvarende sak, så det ville være forbausende om det ikke ender med fengselsstraff for noen av de involverte. Beløpene er formidable, og dette dreier seg om folk som har innsikt i regelverket, sa Dahle.

Nå ser Dahle fram til at anken skal behandles.

- Jeg har jo ikke så fryktelig store illusjoner om at Riksadvokaten vil si at dette er vi enige om, og at de vil ta opp igjen etterforskningen. Men jeg ser jo fram til det, for i prinsippet mener jeg at våre synspunkter må tas til følge, og hvis de ikke tas til følge er jeg spent på hvilken begrunnelse som tas i bruk, sier han.