Gå til sidens hovedinnhold

Roger må betale 120.000

Da Roger Tvetenstrand (34) fikk dødsdommen, fant han hjelp via Google. Nå sitter han med regninger på 120.000 kroner.

- Det er helt horribelt at den norske stat ikke kan betale denne regningen, eller få maskinen til Norge. Selve operasjonen koster meg 120.000 kroner, og så kommer reiseutgifter på flere tusen kroner i tillegg, sier Roger Tvetenstrand til Nettavisen.

Nettavisen skrev i forrige uke historien om Tvetenstrand, som fikk svulst på hjernen og dødsdom fra Rikshospitalet, men som trolig blir helt frisk etter et tilfeldig Google-søk.

For tre uker siden dro han til New York for å bli operert av sin egen firmenning, ved hjelp av den revolusjonerende stråleteknologien CyberKnife.

Et av fagmiljøene på Rikshospitalet sammenfatter nå en søknad for å få med denne maskinen på neste års budsjett. Teknologien kommer tidligst til Norge i 2009.

Mange penger, lite støtte
Tvetenstrand vet ennå ikke om staten dekker operasjonen. Nevrologen hans på Telemark sykehus skal ha vært negativ til reiseplanene.

- Hun visste ikke noe særlig om CyberKnife, og ga meg ikke så mye positiv støtte for å reise dit, sier Tvetenstrand.

Roger søkte altså ikke om å få dekket behandlingen i utlandet fordi han ikke syntes han fikk nok støtte fra legen sin.

Nevrologen er nå på ferie og er ikke tilgjengelig for kommentar.

Kaoskontroll
Tvetenstrand tok kontakt med sitt lokale NAV-kontor mandag formiddag.

- De kan ikke gjøre noe, for jeg må søke igjennom mitt helseforetak, forteller han.

Den store sykehusreformen fra 2004 endret praksis. Nå søker legen helseforetaket om finansiering av medisinsk behandling i utlandet, på vegne av pasienten.

De helseforetakene Nettavisen har snakket med, hevder at man må ha forhåndsgodkjenning fra lege før man reiser til utlandet for å ha en sjanse til å få finansiert behandlingen.

- Jeg synes det er mangel på informasjon, fortsetter Tvetenstrand.

Klagemøllen
Eva Elander Solli, direktør for sekretariatet i Klagenemnda sier derimot det motsatte, med grunnlag i Nemdas saksbehandling.

- Slik nemnda ser det, er det ikke krav om forhåndstillatelse i regelverket. Nemnda er av den oppfatning at dersom søkeren på tidspunktet for behandling i utlandet ville hatt rett til behandlingen, kan ikke søknaden avslås med den begrunnelse at det ikke forelå en forhåndstillatelse.

Man kan altså i prinsippet reise til utlandet for å få medisinsk behandling, og søke helseforetaket om finansiering i etterkant. Men rundt 40 prosent av alle søknadene blir avslått.

- Totalt ble 418 søknader om behandling i utlandet mottatt i 2006. 277 av disse ble innvilget, forteller Harald Platou, juridisk rådgiver i nasjonalt kontaktforum for utenlandsbehandling.

Pasientbroen
Klagenemnda mottok i fjor 8 klager på avslag om behandling i utlandet fra pasienter med ulike svulster. Kun en av dem fikk innvilget sin klage. Han fikk tilbakebetalt deler av utgiftene til medisiner, men fikk ikke dekket selve behandlingen.

- Jeg kan ikke fatte at ikke Helse-Norge skjønner at det er mye billigere å betale denne behandlingen, enn at jeg går på trygd og lever av felleskassen, forteller Tvetenstrand.

Han har nettopp begynt den lange prosessen det tar å få avklart om han får dekket denne regningen. Det kan ta år. I mellomtiden løper rentene på regningen, for operasjonen som trolig har reddet livet og verdigheten til den unge arbeidskaren og småbarnsfaren.

Reklame

Nå stiger strømprisen igjen - slik kutter du regningen