Gå til sidens hovedinnhold

Røkke-avtalen kan være ulovlig

Statens oppkjøp i Aker Kværner kan være et brudd på EU-rett, hevder jusprofessor.

- Dette er uhyre problematisk. Når myndigheter i andre land fremlegger avtaler med slike elementer, forsøker man som best man kan å skjule det som kan stride med EU-retten. Her er nettopp disse elementene hovedoppslaget når næringsmininsteren presenterte avtalen, sier Mads Andenæs, professor i EU-rett ved University of Leicester, til Dagens Næringsliv.

NA24 - din næringslivsavis

Til avisen sier den tidligere avdelingsdirektøren i Finansdepartementet at det er vilkår i Aker-avtalen som kan utgjøre et brudd på den frie kapitalbevegelsen og etableringsretten i EU. Et av problemene skal ligge i at staten, gjennom sin eierpost i Aker Kværner, får såkalt negativt flertall. Det kan gjøre det mindre attraktivt for andre investorer å gå inn på eiersiden, noe som ifølge Andenæs er slått fast gjennom flere EU-dommer. Han mener EØS' konkurransemyndigheter må se på saken.

- ESA må åpenbart se på denne saken, og gjennom Wallenberg-familiens deltagelese er det mer sannsynlig at også Europakommisjonen vil engasjere seg direkte i saken, sier han til DN.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis