Gå til sidens hovedinnhold

Røkkes pengebinge vokser med tre milliarder kroner

Røkkes selskap Aker har aldri hatt mer penger.

Aker ASA presenterte fredag tall for tredje kvartal 2012. Og de er lystig lesing for en av landets rikeste menn, Kjell Inge Røkke.

Gunnar Stavrum: Røkke er reven i hønsegården

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,3 milliarder kroner per 30. september 2012, sammenlignet med 20,1 milliarder kroner per 30. juni 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011. Det betyr at den såkalte Røkke-rabatten nå er på vel 36 prosent.

- Dette er Akers høyeste verdijusterte egenkapital siden jeg begynte i selskapet i januar 2009, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en pressemelding.

4,3 milliarder i kontanter
Aker kan vise til en solid kontantbeholdning på 4,3 milliarder kroner og en verdijustert egenkapitalandel på 85 prosent.

- Selskapene i vår industrielle portefølje hadde sterke kvartal, og dette bidro til økningen på 16 prosent i Akers verdijusterte egenkapital, sier Eriksen.

Sitter på verdier til 20 milliarder
Verdien av Akers portefølje av industrielle investeringer var 19,7 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med 16,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Verdiøkningen skyldes økte aksjekurser, ledet an av Aker Solutions og Det norske med oppgang på henholdsvis 1,9 milliarder kroner og 1,0 milliard kroner.

Porteføljen av finansielle investeringer var 7,7 milliarder kroner per 30. september 2012, opp fra 6,7 milliarder kroner per 30. juni 2012. Fondsinvesteringer var 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med 1,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Lån til datterselskaper ble redusert med 249 millioner kroner til 1,1 milliard kroner, etter tilbakebetaling av lån på 220 millioner kroner fra Fornebuporten.

Kontantbeholdningen økte med én milliard kroner i tredje kvartal som følge av utstedelsen av en obligasjon på én milliard kroner i september.

Redusert risiko
Akers risikoeksponering ble betydelig redusert etter at Aker Philadelphia Shipyard solgte to produkttankere i august.

Akers lån på 30 millioner dollar til verftet vil bli tilbakebetalt ved levering av det andre skipet, etter planen i februar 2013, og garantiene vil også utløpe på dette tidspunktet.

Den siste tiden har det vært mye ståhei rundt Røkke og hans fiskerivirksomhet i Nord-Norge.

Lokalpolitikerne klager over at Røkke har lurt dem ved å ville legge ned lokale filetfabrikker, og krever at han skal bearbeide torsken på ulønnsomme filetfabrikker i Troms og Finnmark.

- Røkke er reven i hønsegården

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum mener at fiskeripolitikken er gammeldags og inkonsekvent, og at det neppe er smart å drive politikk i krig mot næringens viktigste aktør.

- Kjell Inge Røkke ble mottatt som en frelser i Nord-Norge. Slik slapp naive lokalpolitikere reven inn i hønsegården. I havet utenfor Norge svømmer en enorm ressurs, den nordatlantiske torsken.

Det er en ressurs som tilhører oss alle, men staten begrenser fisket til rundt 360.000 tonn for at bestanden ikke skal utryddes.

Reven Røkke forsyner seg gratis i hønsegården. Det er det ingen grunn til. Som råvare tilsvarer det en verdi på 6-7 milliarder kroner. Denne råvaren gir staten bort til Kjell Inge Røkke og en rekke andre kvotebaroner – helt gratis!

Nå klager de samme politikerne over at Røkke lurte dem, og krever at han skal bearbeide torsken på ulønnsomme filetfabrikker i Troms og Finnmark, skriver Stavrum i sin kommentar.

Stavrum har følgende forslag:
* Auksjoner bort torskekvotene til høystbydende.
* Godta at næringen drives rasjonelt, konkurransedyktig og fremtidsrettet.

- Røkke har rett i at vi ikke bør tvinge fiskeindustrien til å drive ulønnsomt. Men det er ingen grunn til å gi ham og andre kvotebaroner milliardverdier gratis, skriver Stavrum i sin blogg.

Gunnar Stavrum: Røkke er reven i hønsegården

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken