Gå til sidens hovedinnhold

Ruinert av takst-tull

Takstmannen målte fire kvadratmeter for mye. Det koster boligselgeren flere hundre tusen kroner.

Historien om boligsalget til Thayakaran Navaratnam (34) er historien om hvor ille det kan gå hvis takstmannen slurver med oppmålingen av boligen.

Har du opplevd lignende?
Har du opplevd at slurv fra takstmenn har forårsaket store problemer for kjøper og selger i forbindelse med boligsalg?

Send inn dine historier til Nettavisen.

E-post: stig.martin.solberg@nettavisen.no

Det hele begynte i mars 2004 da Navaratnam solgte sin leilighet i Arups gate i gamlebyen i Oslo. Navaratnam ga Notar Eiendom Grønland oppdraget med å selge leiligheten. Han regnet med et problemfritt salg. Slik skulle det ikke gå.

Rot fra takstmannen i oppmålingen av boligen har gitt Navaratnam et boligmareritt som snart har vart i fire år og hittil kostet 185.000 kroner.

Sluttregningen kan bli enda høyere.

To kvadratmeter feil
Takstmannen første måling viste at leiligheten hadde et boareal på 60 kvadratmeter.

Dette var imidlertid feil og takstmannen kom til megler kort tid etter med nye opplysninger. Nå var leilighetens boareal redusert til 58 kvadratmeter. Notar maktet ikke å rette prospektene som ble delt ut på visning, men hevder å ha opplyst kjøper om det nye arealet før kjøpekontrakten ble underskrevet.

Så langt alt vel.

Salgsprosessen gikk som normalt. Men da kjøper allerede etter fem måneder solgte leiligheten, begynte problemene.

Seks kvadratmeter feil
Det ble foretatt ny takst av leiligheten av en ny takstmann. Nå viste det seg at leilighetens boareal kun var 54 kvadratmeter. Dermed ble Navaratnam stevnet av kjøper for å ha solgt en leilighet som var seks kvadratmeter mindre enn opplyst.

Kjøper krevde i stevningen både prisavslag og dekning av egne advokatutgifter. Navaratnam på sin side krevde full frifinnelse og dekning av sine advokatutgifter.

Oslo tingrett mente at kjøper trodde leiligheten var 60 kvadrat og at differansen på seks kvadratmeter ga rett til erstatning. Navaratnam ble dømt til å betale kjøper 70.000 kroner i prisavslag pluss å dekke 50.000 kroner av motpartens saksomkostninger (han måtte i tillegg dekke egne saksomkostninger på 60.000 kroner).

Dette var imidlertid langt fra godt nok for Navaratnam.

- Jeg overlot hele salgsprosessen til megler, og jeg mente det var helt galt at jeg skulle stå ansvarlig for feil utført av takstmannen som Notar hadde skaffet. Jeg anket derfor i samråd med min advokat saken til lagmannsretten, sier Navaratnam til Nettavisen.

Fire kvadratmeter feil
Lagmannsretten hadde et litt annet syn enn tingretten. Dommeren mente kjøper hadde fått opplyst at leiligheten var på 58 kvadrat og ikke 60 som tingretten la til grunn. Dermed var differansen mellom oppgitt areal og virkelig areal skarve fire kvadratmeter, eller 6,9 prosent.

Retten mente fremdeles dette var å anse som en vesentlig mangel, men reduserte Navaratnams erstatningsansvar. Han ble dømt til å betale 45.000 kroner i prisavslag. I tillegg måtte partene dekke sine egne saksomkostninger, denne gang på 80.000 kroner for Navaratnams del. Totalt satt han nå med en regning på 185.000 kroner.

Han føler fremdeles at det er han som har blitt sittende med svarteper i saken og bestemte seg for å stevne Notar for å få dekket de store omkostningene han har blitt påført i de to rettssakene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Krangler om ansvar
- Jeg mener ansvaret for takstmannens rot må ligge på megler, sier Navaratnam og begrunner hvorfor han nå velger å stevne Notar og ikke takstmannen.

- I samråd med min advokat bestemte vi oss for å vende oss mot eiendomsmegler. Det var Notar som styrte hele salgsrosessen og som ordnet med takstmann. Det eneste jeg gjorde var å betale regningen for taksten, sier han.

Navaratnams advokat, høyesterettsadvokat Arne Meltvedt, mener det ikke kan herske tvil om at Notar har et såkalt kontraktsmedhjelperansvar for takstmannens feilmålinger.

Notar på sin side hevdet i retten at de ikke har noe ansvar for takstmannens målinger. Eiendomsmegleren mener det var selger som i 2004 engasjerte takstmannen og som må ta ansvar for at kjøper fikk opplyst feil areal. I tillegg mener Notar det er et vesentlig poeng at da Navaratnam i 1997 kjøpte leiligheten, viste taksten et boareal på 55 kvadratmeter. Meglerfirmaet mener derfor Navaratnam burde reagert på de nye målingene på henholdsvis 60 og 58 kvadratmeter.

Hvem som har ansvaret for takstmannens feilmålinger, er altså det sentrale spørsmåleet dommeren i saken må ta stilling til. Dom ventes innen utgangen av januar.

Dersom Navaratnam ikke når frem med sin stevning, vokser hans egne omkostninger med 110.000 kroner til totalt nesten 300.000 kroner inklusive prisavslaget på 45.000 kroner.

Takstmannen kan være ansvarlig
Ansvarlig advokat på saken for Notar, Ivar Hillestad i Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma, mener det er svært sannsynlig at takstmannen hadde blitt ansvarlig dersom kjøper og/eller selger hadde reist sak mot ham - og ikke megler.

- Dette er en feil takstmannen, og ikke megler hefter for, sier han.

- For øvrig mener vi det er svært betenkelig og synd at selger har pådratt seg så store kostnader i sakene. Hadde selger og/eller takstmann erkjent ansvar tidligere, for eksempel ved å tilby kjøper 40.000 kroner, ville jo aldri kostnadene ved disse rettssakene påløpt, fortsetter advokat Hillestad.

Avklar ansvar i kontrakten
Advokat i Huseiernes Landsforbund Thore Eithun Helland synes problemstillingen i saken er høyst interessant og er spent på domsavgjørelsen.

- Uansett viser denne saken at det er ekstremt viktig å avklare flest mulig detaljer i kontrakten med eiendomsmegler. Blant annet bør det klart gå frem om det er selger eller megler som bærer det kontraktsrettslige ansvaret i forhold til såkalte medhjelpere, sier Eithun Helland til Nettavisen.

Han påpeker at ofte vil megler både anbefale og ta kontakt med takstmann, men da på vegne av selger.

- I et slikt tilfelle vil selger ha ansvar for taksten til takstmannen. Men da er i hvert fall ansvaret avklart og selger vil kunne gå direkte på takstmannen ved en eventuell rettstvist senere, sier Eithun Helland.

Glem ikke innboforsikring
For Thayakaran Navaratnam er situasjonen ekstra ille. Han hadde nemlig ikke innboforsikring. En slik forsikring ville redusert regningen hans betraktelig.

- En vanlig innboforsikring i Norge inneholder en rettshjelpsforsikring som vil dekke denne type saker. I Storebrand ville Navaratnam fått dekket 80.000 kroner av sine rettsutgifter minus en egenandel på 4.000 kroner, sier produktsjef hos Storebrand Øivind Huse til Nettavisen.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken