NETTAVISEN MENER: Asylsøkere fra Russland får normalt avslag. Likevel har den 500 mil lange reisen til Storskog grensestasjon ved Kirkenes blitt en hovedvei inn til Norge.

I fjor kom det 20 migranter og asylsøkere til Norge via Storskog. Til nå i år er antallet økt med 60 ganger, til 1.200 migranter og flyktninger.

Før året er omme, kan antallet ha økt til 5.000 asylsøkere og flyktninger til Norge via denne ruten gjennom Russland.

- Vi har bedt Russland om en redegjørelse om hva som skjer på deres side før asylsøkere og flyktninger kommer til Storskog, sier utenriksminister Børge Brende (H) til VG.

- Mange av dem som kommer, har fått oppholdstillatelse i Russland, eller vi mener de kan få det. Da kan vi la være å realitetsbehandle de søknadene og sende dem tilbake etter prinsippet om første ankomstland, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) til avisen.

Dette er viktig og riktig. Russland kan ikke unndra seg sine forpliktelser og skyfle flyktningene og migrantene videre til Norge.

Men Russland er bare et eksempel på ruter der flyktninger fra Syria reiser gjennom Europa for å søke asyl der velferdsordningen er best.

De internasjonale avtalene skal sikre enkeltpersoner mot forfølgelse, men er ikke ment for storstilt migrasjon fra sør til nord:

  • Schengen-samarbeidet baserer seg på at landene praktiserer en felles yttergrense.
  • Dublin-konvensjonen sier at asylsøknader skal behandles i landet søkerne først kommer til (innenfor EU/Schengen).
  • Flyktningkonvensjonen forplikter landene til å gi flyktninger asyl.

Norge har ikke yttergrensenser mot noen land hvor krig og forfølgelse sender folk på flukt. Samtlige av de 2.000 asylsøkerne som kom til Norge i forrige uke, kommer fra et trygt tredjeland. Og mange av dem har altså latt være å søke asyl i noen av landene på veien - samtidig som landene mer eller mindre aktivt har bidratt til å få flyktningene og de økonomiske migrantene videre.

Hvis ikke Norge gjør noe med dette, vil det skape et enormt press på norske velferdsgoder. Bare de som kommer i år og neste år vil gi kostnader på 40-50 milliarder kroner de neste fem årene, ifølge statsminister Erna Solberg.

Nettavisen mener at Norge må bidra til flyktningarbeidet. Men vi har ingen grunn til å godta at en supermakt som Russland skyver utfordringene videre.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Støtter du forslaget om å stenge grensen ved Storskog, eller blir det å utsette asylsøkerne for en uklar fremtid i Russland?