Bortfallet av baseavtalen med Ryanair betyr at flyplassen over natta mister over én million passasjerer. I dag flyr Ryanair over halvannen million passasjerer til og fra Rygge.

- Slutten for Rygge

Selskapet som har inntil fem basefly om sommeren, har tidligere truet med å flytte fra Rygge som følge av innføringen av den flypassasjeravgift på 80 kroner fra 1. april. Nå gjør altså selskapet alvor av truslene.

– For oss betyr det slutten for Rygge som flyplass. Det er vi som rammes, mens Ryanair kan fly fra andre baser i Europa. Bortfallet av basen betyr at passasjertallet på Rygge vil falle til under 500.000. Da gir oss et økonomisk underskudd på 140 millioner kroner, sier adm.dir. i Rygge Sivile lufthavn, Pål F. Tandberg til Moss Avis.

Maner til kamp

Mandag deltok han sammen med NHO luftfart, to stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og en lang rekke tillitsvalgte og ansatte, på LOs flyplassdag på Rygge.

Den omstridte passasjeravgiften som etter planen skal innføres fra 1. april, rammer ikke bare Rygge. Ifølge spesialrådgiver Camilla Rise fra NHO Luftfart, blir ytterligere 4000–5000 arbeidsplasser i Distrikts-Norge satt i spill, som følge av avgiften.

NHO Luftfart som organiserer alt fra de store flyselskapene som SAS og Norwegian til helikoptertjenester og bakkeselskaper, maner nå til alle motstandere av passasjeravgiften til å spille inn sine argumenter fram mot høringsfrisen 21. februar.

– Vi forventer at regjeringen hører på de innspillene som kommer og foretar en konsekvensutredning. Alt annet vil være direkte uforsvarlig, sier Camilla Rise til Moss Avis.


1000 arbeidsplasser i fare

1000 arbeidsplasser knyttet opp mot Rygge vil gå dukken om flyplassen blir stengt 1. november som følge av den nye avgiften.

På LO-møtet minnet NHO om at luftfarten i dag allerede er beskattet med en CO2-avgift på en halv milliard og at næringen er med i kvotesystemet.

– Passasjeravgiften vil føre til en nedgang i flytrafikken på fem prosent. Det betyr en reduksjon i CO2-utslipp på 65.000 tonn noe som utgjør 1,2 promille av de nasjonale utslipp. Effekten er med andre ord svært begrenset, påpekte Camilla Rise fra NHO og viste til at avgiften gjør flybillettene 10 prosent dyrere noe som skader mange marginale ruter.

Les flere saker hos Moss Avis