Gå til sidens hovedinnhold

Rydder Svalbard for miljøgifter

Innsamlingen av miljøgiften PCB er godt i gang på Svalbard. Det farlige stoffet er påvist i fisk, fugl og pattedyr i høye konsentrasjoner.

Lenge trodde man at den menneskeskapte miljøgiften hadde blitt transporter langveisfra med luft og havstrømmer. Undersøkelser fra perioden 1998-2008 viser imidlertid at det er flere lokale kilder til PCB-forurensning på Svalbard.

Analyser fra alle bosettingene viser til dels høye nivåer av PCB både i overflatejord, kassert utstyr og bygningsmaterialer som maling. Jord fra de russiske bosettingene er markert forurenset med PCB. Det er blant annet påvist svært høye konsentrasjoner av PCB i maling fra Barentsburg og Pyramiden.

PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980.

Russisk samarbeid
- Det er behov for en opprydding på Svalbard. De PCB-holdige bygningsfasadene vil være aktive kilder så lenge det er maling igjen på ytterveggene, og det vil etter hvert frigjøres PCB-holdige malingsflak og partikler til jorda rundt bygningene, sier forsker i Norges geologiske undersøkelse (NGU), Morten Jartun, til Teknisk Ukeblad.

Sysselmannen på Svalbard og Statens forurensingstilsyn (SFT) samarbeider tett om kartlegging og utfasing av miljøgifter som PCB. Et samarbeid med det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol som driver bosetningen og gruvedriften i Barentsburg og eier den fraflyttede bosetningen Pyramiden er vesentlig, skriver Sysselmannen på sine nettsider.

- Det er satt i gang et toårig prosjekt for å rydde opp i bosettingene og få oversikt over bygningsmassen, forteller Halvard R. Pedersen, rådgiver hos Sysselmannen på Svalbard. Han roser samarbeidet med det russiske gruveselskapet som driver bosettingen og gruvedriften i Barentsburg og eier den fraflyttede bosettingen Pyramiden.

- Vi er positivt overrasket over samarbeidsviljen og det gode arbeidet som har blitt gjort. Vi har inntrykk av at de har forståelse for miljøarbeidet, sier Pedersen til Teknisk Ukeblad.

- Stor milepæl
Trust Arktikugol har allerede levert 665 PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer til avfallsanlegget i Longyearbyen. Leveransen er ifølge Sysselmannen en stor milepæl i prosjektet for et PCB-kildefritt Svalbard.

Samarbeidet er svært godt, og innsamlingen vil ha en stor positiv og forebyggende effekt mot lokal forurensning fremover.

Trust Arktikugol har demontert og levert inn 20 prosent av PCB-kondensatorene de har fra lysarmatur i Barentsburg og Pyramiden. Arbeidet i Pyramiden er nesten ferdig. I Barentsburg er det kartlagt over 2.000 flere kondensatorer som skal byttes. Nye armaturer er underveis, og utskiftingen er allerede i gang.

Fortsetter i 2009
En PCB-kondensator fra eldre lysarmatur kan inneholde over 50 gram PCB. Dette er nok til å forurense 30 milliarder liter drikkevann. PCB er nasjonalt en prioritert miljøgift og er mye assosiert med Arktis og Svalbard etter flere dokumentasjoner på at den menneskeskapte miljøgiften finnes igjen i naturmiljøet og i fisk, fugl og pattedyr.

Sysselmannen opplyser at utskifting og levering av resten av lysarmaturer fra de russiske bosetningene fortsetter i 2009. I tillegg blir det gjort analyser av mer utstyr.

Resultater fra kartlegginger gjort i 2007 og 2008 skal også vurderes, med tanke på tiltak mot eventuell spredning av PCB fra bygninger i bosetningene. Sysselmannen håper å kunne bruke prosjektet som et eksempel til etterfølgelse andre steder i verden.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken