Gå til sidens hovedinnhold

Så dyr blir bensinen i år

Gode nyheter for bilistene.

GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

I dag ligger listeprisen på bensin (blyfri 95) på 12,73 kroner literen hos Statoil, 12,72 kroner literen hos Shell og 12,73 kroner literen hos Uno X.

Normalt hadde ekspertene forventet seg en prisøkning på råoljen og pumpeprisene i løpet av 2010, da disse gjerne stiger fram mot sommeren.

Men oljeanalytiker i DnB Nor Markets Torbjørn Kjus har særdeles gode nyheter for norske bilister:

- Jeg tror at prisene for 2010 vil være ganske stabile sammenlignet med hva vi har sett i 2008 og 2009, både for bensin og diesel. Dette i motsetning til i fjor hvor jeg trodde på en stor prisoppgang gjennom året, forteller Kjus.

Les også:Slik sparer du bensin

Stabil råoljepris
Årsaken er at råoljeprisen vil fortsette å ligge på rundt 70-80 dollar fatet også i de kommende månedene, ifølge DnB NOR Market sine prognoser.

- Prisen på råolje ligger nå på rundt 77 dollar fatet (brent). Vi tror at for 2010 er nedsiden under 70 dollar per fat begrenset, og det er også oppsiden over 80 dollar, sier Kjus.

Han mener at pumpeprisene kanskje vil variere med 40-50 øre literen, men det er ikke sikkert at forbrukerne vil legge merke til dette på grunn av store regionale forskjeller på pumpeprisene.

- Styrket bensinmarked
Bensinmarkedet har ikke lidd på samme måte som dieselmarkedet gjennom den globale resesjonen.

- Dette fordi bensinmarkedet retter seg mer mot privatmarkedet, mens dieselmarkedet er mer næringslivsrettet der de store driverne er industri og handel, forteller Kjus.

Bensinprisen utgjøres hovedsakelig av råoljeprisen, men marginen trekker opp det lille ekstra dersom bensinmarkedet er stramt.

Bensinmarginen er differansen mellom innkjøpt råolje (la oss si den er 78 dollar per fat), og produsert bensin (la oss si den er 90 dollar per fat). Da blir bensinmarginen 12 dollar per fat. Raffinørens kostnad er først og fremst innkjøp av råolje, og det han produserer og selger er oljeprodukter, som for eksempel bensin.

Noe som kan påvirke bensinmarginen, kan da for eksempel være orkaner. Dersom en orkan inntreffer og fører til for eksempel strømbrudd, betyr dette en nedgang i raffinerienes produksjon. Dette vil da gi økte bensinmarginer og økte priser.

Bensin kan øke med 20 øre literen
Bensinmarginen ligger nå på rundt 8 dollar fatet. I oktober lå den på 2 dollar fatet. Bensinmarginen har styrket seg de siste månedene på tross av relativt stor lagerbygging i USA siden årsskiftet.

- Hovedårsaken til det er antakelig en forventning om at raffinerer i USA og Europa fortsatt vil bli tvunget til å holde gjennomstrømningen lav det kommende halvåret, for å spise opp det store dieseloverhenget, påpeker Kjus.

Dermed blir det også produsert mindre bensin, og vi trenger da kun en vanlig sesongmessig økning i bensinetterspørsel for å begynne å trekke av bensinlagrene fremover.

Kjus legger til at det er potensial for at bensinmarginene kan stige 3-5 dollar per fat fram mot april-mai-juni på sesongmessig etterspørselsvekst - kombinert med lav raffinerigjennomstrømning.

- Dette er likevel ikke verdt mer enn rundt 20 øre per liter på pumpa, så det spørs om norske forbrukere i det hele tatt legger merke til slike forskjeller på grunn av de regionale forskjellene i pumpepriser.

- Svakt dieselmarked
Listeprisen for diesel er på 11,63 kroner literen hos Statoil, 11,65 kroner literen hos Shell og 11,63 kroner literen hos Uno X.

Dieselmarkedet har vært svakt i over et års tid.

- Spotprisene har dermed falt mer enn terminprisene og det er mye diesel på lager. Disse lagrene vil etter hvert bli redusert i takt med at industriproduksjon og handel tar seg opp igjen, forteller Kjus.

Dette betyr at dieselen blir dyrere etter hvert som etterspørselen øker.

- Markedet priser inn at dieselen skal stige med rundt 80 øre per liter fram til 2013, påpeker Kjus.

- Stort lageroverheng
Fyringsoljemarginen ble styrket i desember fra 4 til 9 dollar fatet på bakgrunn av kaldt vær.

- Den falt kraftig tilbake i januar, men har nå steget opp igjen til 7 dollar fatet, sier Kjus.

Selv om det har vært kaldt vær fra desember til nå, så har fyringsoljemarkedet trendet nedover de siste måneder.

- Dette er på grunn av det store lageroverhenget som forhindrer at marginene kan stige særlig mye. Til sammenligning sto denne marginen på rett over 7 dollar i oktober i fjor - som er det samme nivået vi nå har midt på vinteren, forklarer Kjus.

Han mener at dette ikke er overraskende.

- Lageroverhenget har vært så stort, at det tar lang tid å spise det opp, uansett hvor kaldt det er.

Les også:Se hva bilen egentlig bruker

Derfor er diesel dyrere enn fyringsolje
Diesel priser litt høyere enn fyringsolje, selv om det er fra den samme poolen i raffineriet.

Det er i basis samme produkt, kun med forskjellig svovelinnhold.

- Det er jo forskjellige spesifikasjoner på hvor mye svovel som tillates i diesel i de forskjellige land og regioner. I store deler av Afrika vil man for eksempel kjøre bil på det vi i Europa vil kalle fyringsolje, fordi man ikke har de samme spesifikasjoner der for hvor mye svovelinnhold veidiesel kan inneholde, forteller Kjus.

Dieselmarginen i Europa ligger nå på ca. 10 dollar fatet.

- Dieselmarginen svinger i takt med marginen for fyringsolje, men er noe dyrere ettersom det koster å fjerne svovel, påpeker Kjus.

- OPEC fornøyd med 75 dollar fatet
Høye oljelagre kombinert med stor reservekapasitet både nedstrøms (reservekapasitet for raffinørene) og oppstrøms (OPEC’s reservekapasitet), gir OPEC muligheter til å få prisene ned igjen hvis de skulle stige for raskt.

- Jeg tror Saudi-Arabia er fornøyd med et gjennomsnitt på 75 dollar fatet for i år. Innhentingen i verdensøkonomien er så skjør at Saudi antakelig ikke ønsker seg 100 dollar per fat allerede i 2010. Dette fordi de er redde for at det kan ramme økonomisk vekst og dermed fremtidig etterspørsel etter olje, sier Kjus.

Les også:Disse går under 0,5 på mila

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor

Kommentarer til denne saken