Skattefrihetsdagen, eller Tax Freedom Day på engelsk, er et begrep som søker å definere hvor mye du egentlig betaler i skatter og avgifter.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Spørsmålet er: Hvor lenge må du jobbe i løpet av ett år for å få unna det du skal betale i skatter og avgifter det året?

Like mange svar som innbyggere
Sannsynligvis finnes det like mange svar som innbyggere i Norge da vi må ta hensyn til ulike forbruksmønstre og inntektsnivåer.

Som NA24 omtalte lørdag har revisjonsselskapet PWC foretatt en makroøkonomisk beregning basert på tall fra nasjonalregnskapet. PWCs sammenligning av verdiskapning (BNP) og statens skatteinngang viser at skattefrihetsdagen i Norge inntraff fredag 15. juni.

Mer interessant for deg er kanskje å finne ut når din egen skattefrihetsdag inntreffer. En spesialbygget kalkulator gir deg muligheten til å finne svaret.

Skatte- og avgiftskalkulatoren, som er utviklet av privatøkonomiekspert Rune Pedersen i Smarte Penger, er oppdatert og tar høyde for alle skatte- og avgiftsendringer for skatteåret 2012.

Mange poster må fylles ut
I vårt eksempel tar vi utgangspunkt i en person med en gjennomsnittlig inntekt på 450.000 kroner. Kalkulatoren lister opp en lang rekke variabler som må fylles ut.

Eier du bil er det mange opplysninger som må tastes inn takket være politikernes avgiftskåthet. Både bilens nybilpris, kjøpspris og salgspris spiller inn. Bilens vekt, motorens slagvolum og utslippsnivå må også med. Hvor langt du kjører per år og hvor mye bompenger du betaler skal også inn i kalkulatoren.

Personen i vårt eksempel eier en bil som kostet 350.000 kroner ny og som etter tre år har en verdi på 210.00 kroner. Årlig kjørelengde er 15.000 kilometer og vi setter drivstoffprisen til 13 kroner per liter.

Region viktig
Hvor du bor i landet er også viktig, da det er stor forskjell på hvor stor arbeidsgiveravgiften er. I Sør-Norge er avgiften 14,1 prosent av brutto lønn, mens den er null lengst nord i landet.

Er du bosatt i Finnmark eller Nord-Troms nyter du i tillegg godt av enkelte skatte- og avgiftsfordeler. Vår person er bosatt i Sør-Norge.

Bolig og strøm
Du må også fylle inn om du eier bolig eller ikke. Dokumentavgiften på 2,5 prosent av kjøpesummen bidrar til å heve ditt totale skatte- og avgiftsnivå - især hvis du har kjøpt en bolig der prisen var mange ganger dyrere enn din årlige inntekt og du eier boligen i kort tid.

Personen i vårt eksempel har kjøpt en bolig til to millioner kroner og hun eller han eier boligen i fem år. Årlig strømforbruk er 10.000 kWh og vi forutsetter en strømpris på totalt 80 øre per kilowattime inkludert nettleie og avgifter.

Ditt forbruk
Et fjerde viktig punkt når du skal beregne ditt samlede skatte- og avgiftsnivå er hvordan du bruker din månedlige lønn. Noen varer og tjenester har adskillig høyere avgiftsnivå enn andre.

Vi har latt personen i vårt eksempel ha et noenlunde normalt forbruk. Personen røyker ikke sigaretter, men har et moderat alkoholforbruk bestående av 0,5 liter brennevin og fem liter øl per måned. Forbruket av brus, sukker og sjokolade er på et moderat nivå (fem liter brus, ett kilo sukker og 0,1 kilo sjokolade per måned).

Personen i vårt eksempel bruker totalt 22.580 kroner på de ulike postene under «Annet forbruk» der mat, klær og helse, kommunale avgifter og NRK-lisens er noen av postene.

Vi trykker på «Beregn»-knappen på Skatte- og avgiftskalkulatoren og får følgende tall:

Må skatte alt frem til 27. juli
Personen i vårt eksempel må ut med 57,3 prosent av sin inntekt i skatter og avgifter.

Tar vi utgangspunkt i jevn skattebelastning fordelt på årets 365 dager betyr det at personen betaler alt hun eller han tjener i skatter og avgifter i 209 dager - eller til og med 27. juli 2012.

Finn din Skattefrihetsdag her.