Høyre og Fremskrittspartiet sier de står bak en innvandringspolitikk der de som har ulovlig opphold i Norge blir vist ut, men begge partier reagerer på at NTNU-studenten Maria Amelie (25) har måttet vente i åtte år før hun onsdag fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE).

Fengslingsmøte i dag
Torsdag klokka 14 er det fengslingsmøte for 25-åringen i Oslo tinghus, og hun blir trolig sendt ut av landet raskt, til sterke protester fra hennes tilhengere. De peker på at hun har blitt voksen i Norge, har tatt utdannelsen sin her og har skaffet seg et liv og venner.

- Gir folk falske forhåpninger
- Så lenger du gir folk falske forhåpninger, jo verre blir det, sier Trond Helleland, Høyres innvandringspolitiske talsmann på Stortinget.

- Forstår ikke prioriteringene
- Jeg har litt problemer med å forstå prioriteringene her. Norge har mellom 20.000 og 30.000 ulovlige innvandrere, mange av dem er også kriminelle. Og mulla Krekar er fortsatt her. Da er det litt underlig at politiet prioriterer å sende åtte politifolk for å ta Maria Amelie på Lillehammer, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Vil ha raskere utvisning
Trond Helleland sier Høyre stiller seg bak en innvandringspolitikk med rask utvisning av de som ikke har lovlig opphold.

- Hadde du hatt en mer effektiv saksbehandling, ville du hatt færre tilfeller som henne, på godt og vondt, sier Helleland. Han sier Maria Amelie er en type innvandrer Norge gjerne vil ha, men beklager at det i dag ikke finnes muligheter for arbeidsinnvandring for folk som henne. Det er begrenset til de som kommer fra EØS-land eller har en doktorgrad som er etterspurt i Norge.

Ønsker å endre reglene
Høyre ønsker å endre reglene slik at det i større grad blir mulig å ta inn arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS.

Helleland vil ikke si om Maria Amelie også hadde blitt vist ut dersom Høyre hadde sittet i regjering. Men Høyre er kritisk til den sterke og uavhengige rollen Utlendingsnemnda har fått, og mener regjeringen i større grad bør ha mulighet til å instruere nemnda og dermed også ta et større ansvar for utvisninger som dette.

Men i bunn og grunn mener Helleland at avgjørelsen UNE har tatt trolig er riktig.

- Jeg er enig med rektor på Nansenskolen, Dag Hareide, når han sier at det moralsk er vanskelig å forsvare en utvisningen av Maria Amelie, men juridisk sett ser myndighetene ut til å være på trygg grunn, sier Trond Helleland.