Onsdag ble det klart at jordbruksstøtten økes med 31.000 kroner per årsverk .

Dette er et historisk lukrativt landbruksoppgjør fordi avtalen har en ramme som gir grunnlag for en inntektsøkning på 10,5 prosent i 2014 - tre ganger så mye som folk flest får.

Les Stavrums kommentar: Valgflesk til bøndene

Spesielt kornbøndene kommer gunstig ut av oppgjøret - hvilket omfatter Sps landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som eier og driver Bjørby gård på Stange - med 365 dekar med korn.

30.000 kroner per år
Årets oppgjør, som har en prislapp på 1,3 milliarder kroner, kommer Slagsvold Vedum til gode slik:

- Inntektsøkningen på Slagsvold Vedums eiendom vil bli omtrent halvparten av referansebruk nr 2, 25 - 30.000 per år, bekrefter seniorrådgiver Ståle Norang i Landbruks- og matdepartementet overfor Nettavisen.

Han sier at dette er en beregnet, gjennomsnittlig virkning:

- Hva som faktisk blir utslaget for den enkelte bonde, avhenger av en rekke forhold hos den enkelte; bønder er selvstendig næringsdrivende, ikke lønns-mottakere. Slagsvold Vedum leier for tiden bort 2/3 av eiendommen på langsiktige avtaler, slik at den direkte virkningen for han personlig blir 1/3 av den beregnede inntektsøkningen for eiendommen, understreker Norang.

Særlig prioriteres storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode.

- Viktig å bedre inntektsforholdene for kornbøndene
- Hva er statsrådens kommentar til at han personlig kommer godt ut av årets oppgjør?

- Slagsvold Vedums kommentar er at det i årets jordbruksoppgjør har vært viktig for han å bedre inntektsforholdene for kornbøndene - fordi norsk kornproduksjon har blitt redusert de siste åra. Dette gjelder både avlingsnivå og areal. Nedgangen har vært mest markant på det sentrale Østlandsområdet. Stortinget har vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes med 20 prosent de neste 20 årene. For å nå dette målet er det helt nødvendig med bedre inntekter slik at kornproduksjonen kan økes, både korn som går direkte til menneskemat, korn som går til dyrefór, sier Norang.

- Ønsker ikke bråk med bøndene
Professor Ole Gjølberg ved Handelshøgskolen ved UMB sier at årets oppgjør bærer preg av at det er 116 dager til valget:

- Årets jordbruksoppgjør preges av at det er valg til høsten. Regjeringen- med landbruksminister fra Senterpartiet- ønsker selvsagt ikke bråk med bøndene, som sikkert kunne ønsket seg enda høyere tillegg, men som ikke har så veldig lyst til å gjøre livet vanskeligere for Senterpartiet, sier Gjølberg til Nettavisen.

Han mener dette oppgjøret også beviser at Norge er rause med bøndene:

- Norge er raus overfor sine bønder. Samtidig vil utviklingen i næringen fortsette omtrent som de siste 10-20 årene. Det blir færre og større bruksenheter, sier han.

Gjølberg understreker at kornproduksjon på små og mellomstore bruk ikke generer de store inntektene.

Eksempel
Grafikken viser at en typisk korngård på 336 dekar trenger 0,41 årsverk. Årets landbruksoppgjør gir 53.800 kroner ekstra for den deltidsjobben.

Denne tabellen viser beregnet virkning for såkalte referansebruk - altså typiske gårdsbruk. Kilde: Landbruksdepartementet.