(SIDE2): Kong Harald er fortsatt kongefamiliens mest hardtarbeidende medlem, i hvert fall når det gjelder utadrettede oppdrag. Kongen deltok i 2012 ved 225 offisielle arrangement nasjonalt og internasjonalt, viser «Årsberetningen for 2012 for Det kongelige hoff», som ble offentliggjort fredag.

I 2012 var kronprins Haakon til stede ved 161 offisielle arrangement, dronning Sonja ved 102 - mens kronprinsesse Mette-Marit deltok på 90 offisielle arrangementer.

Omfattende reiseprogram
Reiseprogrammet var omfattende også i 2012, og i løpet av fjoråret var medlemmer av kongefamilien innom til sammen 53 av landets kommuner. 17 av landets 19 fylker fikk besøk, i tillegg til Svalbard.

De mest omfattende fylkesbesøkene fant sted i juni, da kongeparet besøkte Vestfold, og i mai, da kronprinsparet dro til Møre og Romsdal.

Kongeparet var i 2012 på statsbesøk i Polen, og var selv vertskap for to utenlandske besøk: I mars i fjor var prins Charles og hertuginne Camilla på offisielt besøk i Norge, og i oktober kom Finlands nye president Sauli Niinistö på statsbesøk. Kronprinsparet var på offisielt besøk i Indonesia i november.

Gikk med underskudd
Årsberetningen inneholder oversikt over hvordan Stortingets bevilgninger til hoffet er brukt, men sier ikke noe om kongeparet og kronprinsparet har disponert apanasjen. Apanasjen dekker blant annet forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av de private eiendommene, offisielle antrekk, samt private utgifter.

Årsregnskapet for det som formelt heter Den kongelige civilliste er gjort opp med et underskudd på 3,7 millioner, som er dekket inn av tidligere avsetninger. Årsregnskapet til kronprinsparet viser et underskudd på drøyt 466.000 kroner, men underskuddet var ifølge årsberetningen planlagt, og er også dekket inn av tidligere års avsetninger.