Norske papiraviser mottar årlig over 250 millioner kroner i produksjonsstøtte og staten gir avkall på minst 1,2 milliarder kroner i momsinntekter fordi avisene har nullmomssats. Magasin- og ukepresseforeningen anslår at inntektstapet for staten kan være enda høyere.

LES OGSÅ:Papiravisene koster staten to milliarder

Ifølge tall fra Medietilsynet hadde dagspressen nær 15 milliarder i inntekter i 2007. 39 prosent av inntektene (rundt seks milliarder kroner) kom fra abonnement- og løssalg, som er fritatt for moms. De momspliktige reklameinntektene utgjorde 53 prosent av inntektene. Åtte prosent av inntektene er «Andre inntekter».

En tredjedel støttes
I Norge jobber det i dag i overkant av 10.000 journalister. Det er en høy organiseringsgrad blant journalistene. Fagforeningen Norsk Journalistlag har i dag cirka 9700 medlemmer.

Men bare en tredjedel av journalistene jobber i papiravisene. Generalsekretær Jahn-Arne Olsen i NJ opplyser til Nettavisen at nær 3400 organiserte journalister omfattes av fagforenings avisavtale med Mediebedriftenes Landsforening.

Om man avrunder til 3500 avisjournalister og fordeler en samfunnskostnad satt til 1,5 milliarder kroner på hver og en av disse, så viser regnestykket at statssponsingen av avisene er på nær 430.000 kroner per journalistårsverk.

Kostbar distribusjon
Medietilsynets rapport om dagspresseøkonomien i 2007 viser at lønnskostnadene for alle yrkesgruppene som jobber i papiravisene ikke utgjør mer enn 39 prosent av papiravisenes totale kostnader.

Avisenes virkelig store kostnader er knyttet til papir, trykking og distribusjon. Ifølge Medietilsynet er 17 prosent av kostnadene «Innkjøp råvare», mens 44 prosent av kostnadene er «Administrasjonskostnader» - posten inkluderer avisdistribusjonen

LES OGSÅ: - Pressen fikk i pose og sekk

Papiravisenes kostnadsprofil er helt annerledes enn i nettavisene. Flere nettredaktører opplyser til Nettavisen at lønn utgjør 70-80 prosent av de totale kostnadene i de nye mediene.

Dagsavisen dyrest
Det er Dagsavisen, som tidligere var partiorgan for Arbeiderpartiet, som får mest i produksjonsstøtte fra staten. I 2008 mottok avisen 39,5 millioner kroner i direkte produksjonsstøtte. I tillegg nyter avisen godt av nullmomssatsen på abonnement og løssalg.

Bare 15 av de 137 avisene som fikk produksjonsstøtte i fjor mottok mer enn en million kroner i støtte, men disse 15 stikker av med brorparten av potten.

Det typiske støttebeløpet til de øvrige avisene ligger på rundt 400.000 kroner i året. Lokalavisen Østerdølen, for eksempel, kommer ut to ganger i uka med et opplag på 1201 eksemplarer og mottok 410.355 kroner i produksjonsstøtte i 2008.

Se alle avisene og hva de fikk i statsstøtte i 2008 her.