Gå til sidens hovedinnhold

Så mye taper du på en skilsmisse

Går dere fra hverandre forsvinner også over 100.000 kroner. Se regnestykket.

Det er en kjent sak at det lønner seg å ha noen til å dele utgiftene med. En nærmere kikk på hva som skjer med familieøkonomien når et par skiller seg demonstrerer dette til fulle.

På vegne av NA24 har privatøkonomiekspert Rune Pedersen i Smarte Penger satt opp et detaljert regnestykke for økonomien til en familie på fire før og etter en skilsmisse.

Regnestykket ser du i tabellen nederst på siden.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Når den ene flytter ut og må kjøpe ny bolig
Familien i vårt eksempel består av ett ektepar med to barn, ett på seks år og ett på 10 år. Inntektene består av to inntekter, en på 350.000 kroner og en på 500.000 kroner. Medberegnet barnetrygd, kontantstøtte har familien en samlet inntekt etter skatt på 661.740 kroner.

Når foreldrene bestemmer seg for å skille seg må den som flytter ut skaffe seg ny bolig. I vårt eksempel må vedkommende ta opp et nytt boliglån på to millioner kroner. Det får dramatiske konsekvenser for totaløkonomien.

Totaltap for på 135.000 kroner
Før skilsmissen hadde familien totalt 151.090 kroner disponibelt etter faste utgifter inklusive normalt forbruk. Normalt forbruk har vi satt opp etter SIFOs satser med et tillegg på 25 prosent.

Til tross for at både mor og far etter skilsmissen vil nyte godt av et saftig skattefradrag i form av Skatteklasse 2 (omsorg for ett barn hver) og økt rentefradrag blir disponibelt beløp redusert fra 151.090 kroner til 16.636 kroner - et samlet tap for familien på cirka 135.000 kroner.

- Kostnadsbildet etter skilsmissen er satt opp forsiktig. For mange vil regnestykket se enda verre ut i realiteten. Selv med mine tall er det liten tvil om at både mor og far vil slite kraftig økonomisk etter skilsmissen, sier Pedersen.

Han understreker at fordelingen av kostnadene etter skilsmissen vil avhenge av hvordan paret blir enig om å fordele egenkapitalen og lånet i det opprinnelige boliglånet.

Verst for kvinner
Forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea deler Pedersens oppfatning.

- Mens man kan forsikre seg økonomisk mot inntektsbortfall – enten det er snakk om uførhet eller i verste fall at motparten dør – så kan man ikke forsikre seg mot de økonomiske konsekvensene av en skilsmisse. Den forsikringen må du «ordne selv» gjennom å ha eierandel i bolig og betale ned på boliglån samt etablere sparing, sier Warloe til NA24.

Ifølge Warloe viser historien at det er kvinner som har størst tendens til å komme dårlig økonomisk ut av samlivsbrudd.

- Manglende yrkesdeltakelse og karriere kan gi en økonomisk blåmandag for den fraskilte kvinnen. Riktignok har gifte kvinner en viss beskyttelse gjennom lovverket: Det som er ervervet under ekteskapet deles likt. Men manglende karriere og pensjonsopptjening fanges ikke opp av noe lovverk. Kvinner bør derfor tenke nøye gjennom konsekvensene av å jobbe redusert og ta hovedansvaret på hjemmebane, sier Warloe.

Samboerkvinner må være OBS
Samboerkvinner må være spesielt på vakt. For dem eksisterer ikke noe regelverk i forhold til likedeling noe som gjør henne spesielt sårbar ved samlivsbrudd.

- Det å kjøpe en ekstra bolig er det som tynger størst i den «nyskilte økonomien». Og SIFO-tallene for møbler rekker overhodet ikke til møblere den fraflyttedes hjem. Et godt utgangspunkt er selvfølgelig at felles bolig er godt nedbetalt, sier Warloe.

I en undersøkelse Nordea utførte svarte nesten 50 prosent av alle kvinner nei på spørsmålet om de hadde råd til å bli boende i nåværende bolig ved skilsmisse. 34 prosent av mennene svarte det samme.

- Skilsmissestatistikken bør være en påminnelse om at alle bør prioritere å nedbetale på boliglån fremfor å stadig trekke opp boligkredittene på grunn av ny bil, nytt kjøkken og lekre bad, sier Warloe.

Kommentarer til denne saken