DnB Nor lanserte onsdag en kampanje på Facebook der de reklamerer for en ny type supersparing for unge.

NA24 omtalte produktet i artikkelen: Gir alle unge 300 kroner

BSU 2.0, som spareproduktet heter, gir deg DnB Nors BSU-rente (for tiden 4,45 prosent) på sparing helt opp til 300.000 kroner. Vanligvis er BSU-renter begrenset til 150.000 kroner, som også er maksimumsbeløpet av det du får skattefradrag for.

Kan ha noe for seg
Men hvor godt er egentlig DnB Nors BSU 2.0?

Før vi går inn i tallene skylder vi å gi DnB Nor honnør for tiltaket. I en tid der det stadig blir vanskeligere for unge å skaffe seg sin første bolig grunnet galopperende boligpriser og økte egenkapitalkrav fra bankene, er DnB Nors BSU 2.0 absolutt et skritt i riktig retning.

Ikke lønnsom for alle
Men som vi skal se er super BSU-en ikke lønnsom for alle.

NA24 har bedt sjefen i Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen, og pivatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger vurdere DnB Nors super-BSU.

Ifølge skattelovgivningen er det ikke anledning til å sette inn penger på en BSU-konto ut over grensebeløpet på 150.000 kroner.

- Innskudd på en BSU-konto ut over grensene i skattelovgivningen, som tilfellet er med DnB Nors BSU 2.0, vil binde innskuddene til du tar den ut for boligformål. Med tanke på at BSU-sparing over 150.000 kroner ikke gir skattefradrag blir lønnsomhetsvurderingen av tilbudet en ren renteberegning. Da vil jeg minne NA24s lesere på at flere leverandører gir vel så gode innskuddsbetingelser, attpåtil med frie uttak, sammenlignet med renten på DnB Nors BSU 2.0, sier Realfsen.

Lønner seg for eksisterende BSU-kunder
Rune Pedersen følger opp Realfsens kommentar:

- Jeg tar det som en selvfølge at DnB Nors tilbud innebærer at det opprettes en tilleggskonto utenom BSU-ordningen der du sparer inntil 30.000 kroner ekstra per år. Men for å få DnB Nors BSU-rente på 4,45 prosent må du ha fylt opp BSU-kvoten på 20.000 kroner. Da får du kort og godt 4,5 prosent på tilleggssparingen. Har du først en BSU-konto i Dnb vil dette lønne seg, sier Pedersen.

Tjen 8699 kroner på å ikke velge DnB Nor
Starter du BSU-sparing i dag taper du flere flere tusen kroner på å velge DnB Nor fremfor landets beste BSU-bank: Sparebank 1 SMN. Det viser beregninger utført ved hjelp av ABC Pengers BSU-kalkulator.

Sparer du maksimum beløp hos Sparebank 1 SMN sitter du igjen med 188.850 kroner ved uttak etter du har fylt 34 år (full BSU-sparing starter når du er 26 år gammel). Tilsvarende beløp hos DnB Nor er 180.151 kroner (vi har brukt Sparebank 1 SMNs gjennomsnittlige BSU-rente på 5,6 prosent).

Unge som i dag begynner BSU-sparing taper altså 8699 kroner på å velge DnB Nor fremfor Sparebank 1 SMN. DnB Nors lokketilbud på 300 kroner via Facebook blir uvesentlig i det totale regnestykket.

Anbefaler kombinasjon med OBOS
Sparebank 1 SMN har følgende kommentar til regnestykket:

- Det aller mest lønnsomme er å starte BSU hos en bank med størst startbonus og deretter ta stilling til om man ønsker å bytte bank etter utløpet av 2012. Hos oss vil man da ha fått med seg vår lokkebonus på 940 kroner. Dersom man da bytter til beste BSU bank etter utløpet av 2012 og ingen har endret rentene sine får man et renteregnestykke på cirka 1.950 kroner i disfavør av DnB NOR. Trekker man fra startbonus i DnB NOR så blir renteregnestykket ca 1650 kroner i favør av en slik løsning, sier privatøkonom i Sparebank 1 SMN Endre Jo Reite til NA24.

Jo Reite legger da til grunn SpareBank 1 SMNs rente for 2012 på 9,40 prosent for 2012 på de første første 20.000 kronene og 4,70 prosent etterpå.

- Tallet på 1.650 kroner gjelder flytting til OBOS sin BSU-konto etter 2012. Forskjellen mellom vår og DnB NOR sin løsning er 843 kroner, sier Jo Reite.

Han minner om at svært mange av BSU-kundene ikke fyller opp det maksimale årlige sparebeløpet.

- Den eneste gruppen som tjener på DnB Nor sitt tilbud er de som kan spare langt mer enn 20.000 per år fast. De vil hos DnB Nor få en høy rente på sparingen utover 20.000. Om dette lønner seg for den enkelte kunde blir da en vurdering av hvor sannsynlig det er at de klarer å spare over 4.000 kroner hver måned fremover, sier Jo Reite.

Merk at tallene oppgitt i tabellen er gjennomsnittlig årlig avkastningsrente totalt på hele sparebeløpet over hele spareperioden.

Fakta om BSU-sparing
Boligsparing for Unge (BSU) er en sparetjeneste som tilbys av de fleste banker i Norge. BSU fungerer slik at det opprettes en egen BSU-konto i en bank hvor beløpene som settes inn gir skattefordeler. Rentebetingelsene på BSU-kontoen er normalt betydelig gunstigere enn de banken tilbyr for vanlige høyrente- og sparekonti.

BSU-sparing har følgende begrensninger:
* Maksimalt innskudd per år er satt til kr 20 000 fra og med inntektsåret 2009[1]. Tidligere årlig grense var kr 15 000. Man kan få 20 % av årlig innskudd i fradrag i inntektsskatt, altså opptil kr 4000.

* Maksimalt innskudd totalt som gir skattefordeler er kr 150 000.

* Man kan spare på BSU til og med det året man fyller 33 år, og skattefordelen kan kun utnyttes fra og med det inntektsår man fyller 13 år.

* Sparebeløpet kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene brukes på noe annet, må den samlede skattefordel som er oppnådd gjennom hele spareperioden (potensielt kr 30 000), tilbakebetales ved neste skatteoppgjør.

* Avtale om BSU kan kun inngås én gang.

* BSU-avtalen må inngås før kjøpet av bolig finner sted
(Kilde: wikipedia.no)