Gå til sidens hovedinnhold

Saksøkte kirurg etter 15 inngrep

Den 48 år gamle kvinnen saksøkte sin kirurg for rundt to millioner kroner etter at han foretok rundt 15 inngrep på kvinnens mage og hake.

Kvinnen saksøkte kiriurgen og Vesta Forsikring AS fordi hun mente legen hadde vist grov uaktsomhet i sin behandling.

Kvinnen sa at hun som en følge av behandlingen hadde fått posttraumatisk stress-syndrom, samt fysiske mèn.

- To millioner
- Den økonomiske oppreisningen kvinnen krevde i retten, beløp seg opp mot to millioner kroner, sier advokat Ole Kvelstad, prosessfullmektig for Vesta Forsikring AS i saken, til TV 2 Nettavisen.

I tillegg krevde kvinnen over 260.000 kroner for lidt personlig personskade og fremtidig tap, samt mèn.

Bakgrunnen for søksmålet i Drammen tingrett var inngrep legen hadde foretatt på henne i perioden 1992 til 1999.

Retten kom derimot frem til at legen ikke kunne dømmes for simpel eller grov uaktsomhet i forbindelse med inngrepene han gjorde.

Burde vært fornøyd
Retten viser til at kvinnen burde vært fornøyd med inngrepet legen gjorde på haken hennes.

- Om hun selv ikke er helt fornøyd med resultatet av plastikkirurgien, er det rettens oppfatning at haken nå fremstår klart innefor rammen av det normale og upåfallende. Det er neppe noen som – uten å vite det – vil tro at haken har vært utsatt for et kirurgisk inngrep.

Når det gjelder kvinnens mage, viser retten blant annet til at en kirurg som behandlet kvinnen forut for 1992 hadde gjort en inngrep de betegner som ”høyst kritikkverdig”.

Når det gjelder antall inngrep, slik retten ser det, ”er antall behandlinger i og for seg ikke erstatningsbetingede".

Åpenbart
Legen får derimot kritikk av retten for ikke å ha ført en fullstendig og grundig journal over inngrepene han gjorde på kvinnen.

- Vi er fornøyd med at dommeren faller ned på samme synspunkt som oss. På den andre siden har vi forståelse for at det ligger problemer her - at kvinnen hun har plager. Men det har hele tiden vært åpenbart for oss at det ikke knyttes noe ansvar til den som er saksøkt, sier Kvelstad til TV 2 Nettavisen.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin