Gå til sidens hovedinnhold

Sælevik krever gjenopptakelse

12. mars møter Geir Sælevik i retten igjen. – Vi kan bevise at påtalemyndigheten unndro saksdokumenter, hevder han.

(iBergen.no) : Rettsmøtet i Gulating lagmannsrett kommer etter at Staten 26. januar i fjor inngikk forlik med ekteparet Sælevik, og betalte 1,2 millioner kroner til det hardt prøvede ekteparet som siden 1994 har måttet kjempe mot påstander om vold og seksuelle overgrep. Saken ble først henlagt etter bevisets stilling, men ble av riksadvokaten i 2001 omgjort til «intet straffbart forhold».

Ordlyden i forliket åpner for at Geir Sælevik og hans kone nå kan søke om å få den opprinnelige erstatningssaken gjenopptatt. Både forhørsretten og lagmannsretten avviste ekteparets erstatningssøksmål, fordi retten ved begge anledninger sa seg enig med påtalemyndigheten i at Geir Sælevik aldri hadde vært reelt siktet i saken.

Årsaken til at ekteparet fortsatt kjemper for erstatning, er at pengene de fikk etter forliket ifølge Sælevik ikke er i nærheten av å dekke de faktiske utgiftene Sælevik har hatt på å bli renvasket. I tillegg krever paret også oppreisningserstatning.

Lagmannsretten skal nå ta stilling til om erstatningssaken skal avvises, eller om den skal gå en ny runde i Gulating lagmannsrett. Det er nå opp til Sælevik og hans advokat, John Chr. Elden, å overbevise retten om at det er kommet nye momenter i saken som kunne ha gitt et annet utfall i den opprinnelige erstatningssaken.

– Sivilombudsmannens undersøkelse dokumenterer at det mangler en rekke dokumenter i sakspapirene påtalemyndigheten la frem. Dette ble avvist i både forhørsretten og lagmannsretten, men nå har riksadvokaten innrømmet det overfor sivilombudsmannen, sier Sælevik.

Staten blir i lagmannsretten representert av regjeringsadvokat Atle Johansen Skaldebø-Rød. Det er satt av tre dager til saken.

Les flere nyheter på www.iBergen.no

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021