Gå til sidens hovedinnhold

Sannheten om nordmenns skatt

Her kan du sammenligne norsk inntektsskatt mot 28 land verden over.

OECD offentliggjorde onsdag en ny stor skatteoversikt som måler og sammenligner skattetrykket på inntekt i alle de 28 medlemslandene.

Den 580-sider lange rapporten «Taxing Wages» inneholder detaljert informasjon om skattetrykket på inntekt og nivået på arbeidsgiveravgift i OECDs 28 medlemsland.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Norge høyt oppe, men ikke på topp
Taxing Wages sammenligner skattetrykket for enslige i full jobb, par uten barn og par med barn.

Norske arbeidstakere betaler høy skatt og trygdeavgift som prosentandel av brutto lønn sammenlignet med de fleste andre OECD-land. Men som tabellen nederst i saken viser et det ni land der single arbeidstakere med snittlønn betaler høyere skatt enn i Norge.

I Norge betaler nevnte arbeidstakere i snitt 29.3 prosent i inntektsskatt og trygdeavgift målt i forhold til brutto lønn. Som tabellen nederst viser er skattetrykket høyere i Belgia, Tyskland, Danmark, Ungarn, Slovenia, Østerrike, Holland, Italia og Finland. Aller verst er Belgia, der inntektsskatt og trygdeavgift tilsammen utgjør 42,2 prosent av brutto lønn.

Totale skattetrykk for bedrift og ansatt
Et annet fokus i OECDs rapport er på hvor mye skatt den ansatte og bedriften tilsammen betaler i forhold til hvor mye den ansatte totalt koster bedriften (lønn og arbeidsgiveravgift).

Dette skattetrykket ikke spesielt høyt i Norge. Totalt betaler arbeidstaker og arbeidsgiver skatter tilsvarende 37.5 prosent av det arbeidstakeren totalt koster bedriften i form av lønn og arbeidsgiveravgift (tallet gjelder for en ansatt med gjennomsnittslønn som OECD for Norges del anslår til 487.324 kroner i 2011).

Det nevnte skattetrykk er høyest i Belgia (55,5%), Tyskland (49,8%) og Ungarn (49,4%). Lavest skattetrykk har Mexico (16,2%), New Zealand (15,9%) og Chile (7,0%).

Dyre norske arbeidstakere
OECD-rapporten sammenligner også hva en ansatt totalt koster bedriftene og lønnsnivået i de ulike medlemslandene.

Norske arbeidstakere er dyre for bedriften i OECD-sammenheng. I Norge koster en ansatt med snittlønn bedriften totalt 57.278 dollar per år.

Tyskland, Belgia, Holland, Luxemburg, Østerrike, Frankrike og Storbritannia har dyrere arbeidskraft enn Norge. Dyrest er Tyskland der en ansatt med snittlønn totalt koster bedriften 65.788 dollar per år.

Billigst arbeidskraft har Slovakia (23.460 dollar), Chile (14.530 dollar) og Mexico (12.337 dollar).

På 6. plass på kjøpekraftjustert lønn
Når det gjelder kjøpekraftjustert lønn (tar hensyn til ulikt prisnivå i ulike land) havner norske arbeidstakere på sjetteplass. Ifølge OECD er kjøpekraftjustert snittlønn i Norge for en singel person 50.644 dollar (2011).

Arbeidstakere i Holland (55.165 dollar), Tyskland (54.949 dollar), Luxemburg (53.480 dollar), Storbritannia (52.013 dollar) og Sveits (51.738 dollar) har alle større kjøpekraft enn tilsvarende norske arbeidstakere.

Tabell - inntektsskatt
Inntektsskatt og trygdeavgift for singel arbeidstaker som andel av brutto lønn (Kilde: OECD april 2012).

Midterste kolonnen viser gjennomsnittlig nivå på inntektsskatt og trygdeavgift for en person med snittlønn.

Reklame

Dette er klærne kjendisene bruker i 71 grader nord

Kommentarer til denne saken