Frankrike skal kutte 54.000 stillinger i Forsvaret og omorganisere de væpnede styrkene, i tillegg til å styrke etterretningstjenestene.

Terrortrussel
Målet er å få en mindre, men mer mobil og bedre utstyrt hær som kan svare på terrortrusler, skriver BBC.

- Terroren er den største trusselen for Frankrike, sa president Nicolas Sarkozy da han tirsdag la frem den nye forsvarsstrategien.

-Trusselen er der, den er reell og vi vet at den kan ta en ny for i morgen. Bli enda mer alvorlig, i form av atom-, kjemiske- eller biologiske våpen.

Mer etterretning
Styrkene skal kuttes fra 271.000 soldater til 224.000, der hæren - som er den største i EU - må stå for 24 prosent av kuttene. Over 50 militærbaser skal også stenges.

I forslaget legges det mer vekt på etterretning, og budsjettet for nye satellitter, dronefly og annet overvåkingsutstyr skal dobles.

Strategien, et dokument kalt Den hvite bok om forsvars- og innenrikssikkerhet, er Frankrikes første store omorganisering av forsvaret siden 1994.

Nato-medlemskap
Sarkozy sa også at Frankrike snart vil bli medlem av Nato på ny. I 1966 trakk Charles de gaulle franske styrker ut av Natos integrerte kommando, som et symbol på landets uavhengighet fra Washington.

Tiltakene har en prislapp på nærmere 30 milliarder kroner i perioden 2009 til 2020. 10 milliarder er ment til nytt utstyr.

Forsvarsstrategien skal diskuteres i parlamentet senere i juni.