I februar ble det klart at SAS på ett år har brent av seks milliarder svenske kroner i kapitaltilskudd, og at selskapet må hente inn fem nye i en emisjon for å overleve.

Aksjekursen det fristes med er imidlertid svært lav.

Tegninskursen er satt til 0,67 svenske kroner pr. aksje, noe som tilsvarer 0,54 norske kroner. Prisingen er så lav, fordi selskapet ønsker å få med de eksisterende aksjonærene.

- Det er ingen overraskelse at rabatten er kjempestor. Dete var den også for et år siden, og situasjonen er ikke blitt bedre siden. Så det var hva man måtte forvente, sier senioranalyttiker, Jacob Pedersen i Sydbank, til nyhetsbyrået Direkt.

Emisjonen er allerede støttet av de største aksjonærene i SAS. Det innebærer at den norske, svenske og danske staten, som har godkjent emisjonen, vil delta. Det samme har stiftelsen til Wallenberg-familien.

De eksisterende aksjonærene vil bli kraftig utvannet hvis de ikke deltar i emisjonen.

Prises litt over Norwegian
Den lave emisjonskursen er med på å presse ned SAS-kursen på Oslo Børs tirsdag. Tirsdag formiddag ble SAS handlet til 2,18 kroner pr. aksje, noe som var ned 4,8 prosent fra sluttkursen før påskehelgen.

Laveste SAS-kurs de siste fem årene ble satt tidligere i år, og var på 1,90 kroner.

Hele SAS prises nå til 5,38 milliarder kroner, mens Norwegian, til sammenligning, prises til 4,98 milliarder kroner.

Hentet milliarder
Tidligere har et konsortium av banker garantert for resten av emisjonen dersom selskapet fikk på plass refinansiering av obligasjonslånene, noe SAS gjorde i midten av mars.

Da fikk selskapet plassert et femårig obligasjonslån på 1,6 milliarder svenske kroner.

- Grunnen til at vi gjør dette, er at hovedeierne har stilt to vilkår i forbindelse med emisjonen, som vi må følge. Den ene er å inngå avtaler med fagforeningene, noe som er gjort. Den andre er å refinansiere to milliarder av gjelden som forfaller i 2010. Her gjenstår det 1,4 milliarder, og det er de vi henter nå, sa Sture Stølen, investorkontakt i SAS, til NA24.

Det konvertible obligasjonslånet har et forfall i 2015. Lånet er imidlertid ikke sikret og selskapet melder at de vil betale en stiv rente på 7,50 prosent. Konverteringskursen ble satt til 3,5913 svenske kroner per aksje ved en eventuell konvertering. Det er en premie på 30 prosent sammenlignet med den volumvektede snittprisen i løpet av tegningsperioden på 2,7625 kroner.

Årsaken til at selskapet må betale en så høy rente skyldes at det har en veldig svak ratingkategori.