Gå til sidens hovedinnhold

- SAS risikerer konkurs

- Jeg frykter for SAS sin eksistens, sier fagforeningsformann i SAS. Ledelsen deler mange av bekymringene hans.

SAS sin økonomi er utilfredsstillende, hjemmemarkedet er for lite, og SAS har ikke lyktes i å dra nytte av den passasjerveksten som luftfartsindustrien har opplevd de siste årene.

Det er den oppsiktsvekkende analysen fra Nicolas E. Fischer, som er fagforeningsformann for Luftfartsfunksjonærene i SAS Danmark.

- Man kan med rette spørre seg om dette kan fortsette, eller om vi i det hele tatt kan fortsette, skriver han i en leder i fagforeningsbladet Advis.

Må være forberedt på dårlige tider
At SAS-regnskapet for 2007 ser bedre ut enn på lenge, mener han ikke spiller noen rolle. Fischer påpeker at vi nå er inne i en høykonjunktur, og at SAS konsernet må være forberedt for en lavkonjunktur.

«Når huset brenner, er det for sent å kjøpe brannslukker.»

Nicolas E. Fischer

- Når huset brenner, er det for sent å kjøpe brannslukker. Ledelsen må tenke helt nytt allerede nå, sier han til Nettavisen.

Fischer frykter for hele SAS-konsernets eksistens.

- SAS' problemer er ikke forbi. Kanskje vil ikke SAS eksistere som et selvstendig selskap i fremtiden. Muligens får vi samme skjebne som Sabena og Swissair (som gikk konkurs i 2001, red. anm.). For meg er ikke det en akseptabel løsning, men det er kanskje den eneste realistiske løsningen, skriver Fischer i lederen.

Tre mulige alternativer
Fischer mener SAS står overfor tre mulige fremtidsscenarioer.

1. SAS fusjonerer med et annet selskap.

2. SAS lider samme skjebne som Sabena og Swissair.

3. SAS-ledelsen inviterer fagforeningene til samarbeid for å gjennomføre nødvendige endringer i avtaler, som i dag forhindrer SAS sin utvikling.

Hvilke endringer som må gjøres i avtalene vil ikke Fischer si noe om.

- Disse avtaleendringene må ledelsen selv definere, sier han til Nettavisen.

«Jeg er overbevist om at SAS ender på museum hvis ikke vi gjør noe vesentlig annerledes i 2008.»

Nicolas E. Fischer

Fire årsaker
Det er ifølge Fischer fire hovedårsaker til at SAS står overfor de tre nevnte alternativene.

1. Hell og lykke er ikke SAS sine allierte

2. Det finnes ikke stort mer å selge ut i SAS

3. Konkurransen i luftfartsindustrien er fri, men ikke fair

4. De danske, norske og svenske regjeringene følger reglene

Bør vurdere en fusjon
For å komme best mulig ut av situasjonen, mener Fischer ledelsen sterkt bør vurdere en fusjon.

- SAS bør overveie en fusjon med Finnair og Austrian for å få synergier som andre flyselskaper har hatt. Vi ville komplettert hverandre godt på grunn av størrelse og rutenett, mener Fischer.

Uansett hva ledelsen velger å gjøre, mener han endringer må skje kjapt.

- Jeg er overbevist om at SAS ender på museum hvis ikke vi gjør noe vesentlig annerledes i 2008. Ledelsen bør kalle oss inn nå, så vi sammen kan rette opp kursen for SAS, mener han.

«Hvis vi ikke klarer å drive opp lønnsomheten godt nok, må vi se på alternative løsninger.»

Claus Sonberg

SAS Konsern enig med Fischer
Kommunikasjonsdirektør i SAS Konsern Claus Sonberg gir Fischer langt på vei rett.

- Fischer har rett i at det å få til et bra samarbeid med fagforeningene, og å finne konstruktive løsninger istedenfor å streike, er helt avgjørende for SAS, sier Sonberg til Nettavisen.

- Risikerer SAS å gå konkurs?

- Hvis vi ikke klarer å drive opp lønnsomheten godt nok, må vi se på alternative løsninger, sier Sonberg.

Felles strategi
Men enn så lenge er et nytt samarbeid allerede godt i gang. Sonberg håper og tror det skal hjelpe.

- Vi lanserte Strategi 2011 i juni. Den tar sikte på å få til en kulturell snuoperasjon og har som mål at SAS skal forbli et selvstendig flyselskap. Vi hadde en firedagers fellessamling i november, og vi opplever at det vi startet nå tar form, sier Sonberg.

Strategi 2011 ikke nok
Fischer er også fornøyd med Strategi 2011, men han mener det må mer til.

- Strategien tar hensyn til medarbeidere og selskapet som helhet, og man legger opp til samarbeid og dialog. Det gir et godt fundament for videre tiltak, men likevel må det helt andre tanker til i 2008, sier han til Nettavisen.

- Vi forholder oss i utgangspunktet til Strategi 2011, men ledelsen i SAS har også en løpende vurdering av strategien sett i lys av hva som skjer i bransjen, i verdensøkonomien og internt i virksomheten, sier Sonberg.

Ikke flere streiker?
Noe av problemet til SAS har vært de stadige arbeidskonfliktene, som har rammet både passasjerer og selskapet. Vil vi fortsatt oppleve streiker i SAS?

- Jeg tror ikke vi kan garantere at det aldri blir streik i SAS mer, men ulovlige aksjoner og ulovlige streiker håper jeg vi er ferdig med, sier Sonberg.

Fischer tror også SAS kan klare den nødvendige snuoperasjonen.

- Vi har vist før at vi i fellesskap kan prestere det nesten umulige, og jeg er overbevist om at vi kan gjøre det igjen. Men det krever kreative og fruktbare bidrag fra både ledelsen og alle de ansatte, mener han.

Hva tror du? Er SAS en saga blott om noen år? Diskuter under.

Reklame

Mobilselskap kutter prisene - sjekk hvor mye du sparer