Det skadeskutte flyselskapet SAS leverer onsdag tall for fjerde kvartal 2010.

Driftsinntektene endte på 10,559 milliarder, opp fra 10,323 milliarder i fjor.

Her kommer det frem at selskapet hadde et resultat før skatt på minus 464 millioner svenske kroner, noe som er en markant forbedring fra minus vel halvannen milliard i samme perode året før.

Men tallene er allikevel mye verre enn hva tallknuserne så for seg. Ifølge Reuters ventet analytikerneet resultat før skatt på minusr 194 millioner svenske kroner.

Resultatet har spesielt fått seg en hard smell av engangseffekter på 722 millioner svenske kroner, hvor restruktureringskostnader beløper seg til 434 millioner mens 279 skyldes tap på salg.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDAR), endte på minus 258 millioner svenske kroner.

Elendig 2010
Selskapet har nå lagt bak seg et katastrofalt dårlig år.

For året som helhet ble sluttresultatet et resultat før skatt på minus 3,060 milliarder svenske kroner - noe som kun er marginalt bedre enn 2009 da summen etter minustegnet var på 3,423.

Selv om driften har vist bedring, har nye bøter og ekstraordinære nedskrivninger vært en rød tråd som har dratt ned resultatet.

Siden 2001 har selskapets ulike erstatninger og bøter nesten kommet opp i summen næringsminister Trond Giske har tatt fra statskassen for å redde selskapet. Totalt har den norske staten gått inn med 1,37 milliarder kroner i to ulike redningsaksjoner.

Over milliarden i bøter
En sammenstilling NA24 har gjort viser at SAS siden 2001 har fått samlet bøter på nesten 1,2 milliarder kroner. Den største summen kommer fra EUs kartellbot, som nettopp er vedtatt. Den er på 570 millioner kroner. SAS har imidlertid avvist denne boten.

I Norge har SAS også fått en bot for industrispionasje, i tillegg til erstatningen til konkurrenten Norwegian. Erstatningsbeløpet er satt til 175 millioner kroner, mens boten til myndighetene var på 4 millioner kroner.

Her er bøtene:
* 2010: EU kartellbot flyfrakt: 570 mill. kroner.

* 2008: USA kartellbot flyfrakt: 100 mill kroner

* 2010: Norwegian, erstatning industrispionasje 175 millioner kroner

2008: Danmark, brudd på regler om arbeidstillatelse 900.000 kroner

2007: Bot for industrispionasjen 4 mill kroner

2001: Maersk-Air-saken 311 millioner kroner

Sum bøter og erstatninger for industrispionasje 1.160 millioner kroner