Gå til sidens hovedinnhold

Satser på storstreik fra mandag

Bedriftsledere kan tjene opp til en million kroner på AFP-forslaget, mens vanlige 45-åringer vil tape 700.000 kroner, advarer LO-medlemmer. De satser på streik fra mandag.

190.000 LO-medlemmer over hele landet stemmer i dag over om de skal godta AFP-forslaget som ledelsen i LO og NHO for noen uker ble enige om.

LO-ledelsen med Roar Flåthen i spissen har gått sterkt inn for å få forslaget vedtatt. Sier et flertall nei, kan de bli streik fra mandag. Et nei vil også innebære et enormt nederlag for Flåthen, som håper på å bli valgt som ny LO-leder på LOs neste landsmøte.

- Taper 700.000
På den andre siden står aksjonen forsvar AFP. De ber LO-medlemmene stemme imot forslaget som vil koste regjeringen 100 milliarder kroner.

- Vi er imot forslaget fordi de som er født i 1963 og seinere blir de store taperne. En person som er 45 år i dag vil kunne tape hele 700.000 kroner på forslaget, sier Stein Aamdal i Aksjonsgruppa for AFP til Nettavisen.

Han begrunner regnestykket blant annet med at de som er født i 1963 og seinere ikke vil få kompensasjon for levealderjusteringen.

- Det er også sprik mellom vår og regjeringens regnestykker fordi regjeringen i sine framstillinger tar utgangspunkt i en idealpensjon der en begynner med sin topplønn og har denne lønna i alle år. Men slik er jo ikke virkeligheten, blant annet for lærlinger, sier Aamdal.

- Gjelder alle i tariffbedrifter
Aamdal, som også er klubbleder ved Aker Kværner, mener at bedriftsledere faktisk vil bli de store AFP-vinnerne.

- Arbeiderpartiet gjør om AFP til en tilleggspensjon til alle i en bedrift med tariffavtale som kan jobbe etter 62 år. Forslaget innebærer at det vil lønne seg å ta ut AFP-potten til etter en er 62 år fordi potten øker, den blir ikke avkortet.

- 57.000 kroner årlig
Dette innebærer at toppsjefer vil kunne tjene opp til en millioner kroner på AFP-forslaget, ifølge Aksjonen for AFP.

- I dag er det en grense på pensjonen på maks 475.000 kroner i året. AFP-forslaget innebærer at de som venter med å ta ut AFP vil tjene 57.000 årlig ekstra resten av livet. Det innebærer at en toppsjef vil tjene en million kroner på forslaget hvis han eller hun lever i 20 år etter at vedkommende har gått av ved pensjon. I dag får de ikke fem øre, sier Aamdal.

- Vi må betale
For ham er det opplagt at LO-medlemmene bør si nei til forslaget. Likevel har han ikke tro på at et flertall vil si nei.

- Det er sikkert stor glede blant sjefer som allerede har opsjoner og andre gullkantede avtaler at Ap går i spissen for at de skal få større pensjon på bekostning av andre. Propagandaen fra Ap for avtalen har vært stor, men det er ikke slik at de kaster penger etter oss. Derimot tar de penger fra våre medlemmer for å premiere de som har fullønnsinntekt etter 62 år.

- Tar feil
LOs sjeføkonom Stein Reegård mener at Aksjonen for AFP tar feil når de sier at en vanlig 45-åring vil tape 700.000 kroner på det nye AFP-forslaget.

- Det er urimelig å forutsette at den gamle folketrygden ville gitt full lønnsindeksering. Historisk har indekseringen vært nær den som er vedtatt for den nye folketrygden. Det blir feil å kalle noe vi ikke har hatt for et tap, sier Reegård.

Han mener at regnestykker som forutsetter at alt er uendret gir et falskt bilde av framtiden.

- I LO har vi litt større tro på de mulighetene som kan ligge i nytt opptjeningssystem og som bekreftes av de siste års utvikling i arbeidsmarkedet, der seniorene står lenger i jobb. Sikre kan vi ikke være. Derfor har vi avtalt en evaluering av systemet i 2017, sier Reegård.

Kommentarer til denne saken