Mens kommunestyrene i Hemnes og Hattfjelldal velsignet investeringer på henholdsvis 84 og 103 millioner kroner i juni i år, investerte Rana i juni 213 millioner kroner - uten at saken var politisk behandlet, skriver Finansavisen.

Rådmannen fattet et administrativt vedtak, som ifølge Aksel Sivertsen i Indre Helgeland kommunerevisjon bygde på en fullmakt fra 2005. Til sammen satset Rana 297 millioner kroner via Terra. Nå kan de tape 200 millioner kroner, ifølge avisa.

I Narvik har kommunerevisor gjentatte ganger hatt innvendinger mot regnskap og forvaltning av kommunenes sparepenger. Kommunens reglement slås det faste at man ikke kan plassere mer enn 30 millioner kroner i pengemarkeds- og obligasjonsfond. I alt investerte Narvik 240 millioner kroner gjennom Terra. Av dette beløpet ble 52 millioner kroner plassert i de mest risikofylte papirene, ifølge Finansavisen.