Gå til sidens hovedinnhold

Satt 19 timer på glattcelle uten tilsyn

Vestfold politidistrikt bøtelagt med 80.000 kroner.

- Menneskelig svikt, kombinert med for dårlige rutiner, ligger til grunn for at Spesialenheten for politisaker har ilagt Vestfold politidistrikt foretaksstraff. Vi har vedtatt forelegget i dag, uttaler politimester Marie Benedicte Bjørnland ved Vestfold politidistrikt i en pressemelding.

- Vi beklager
Foretakstraffen er ilagt politidistriktet etter at en person ble sittende uten tilsyn i en ventecelle ved Horten politistasjon i 19 timer.

- Vi beklager hendelsen, sier politimesteren.

Det var politimesteren som besluttet å oversende saken til Spesialenheten for politisaker den 17. mars i år, kort tid etter at hendelsen hadde skjedd.

Spesialenheten startet umiddelbart etterforskning av hendelsen, og har nå ilagt politidistriktet foretaksstraff i form av en bot for grov uforstand i tjenesten på 80.000 kroner.

- Spesialenheten har funnet at det er grunn til å bebreide en ansatt i Vestfold politidistrikt for manglende aktsomhet, men ikke at handlingen er så «kvalifisert klanderverdig» at man innstiller på straffeforfølgning mot vedkommende, står det i pressemeldingen.

Saken mot tjenestemannen og to øvrige ansatte er henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist».

- Uten mat og drikke
Under oppholdet i ventecella var den pågrepne mannen uten tilsyn og tilgang på mat, drikke eller mulighet for toalettbesøk.

- Hendelsen representerer et meget alvorlig brudd på politiets instrukser. Vi er lettet over at det tross alt gikk bra med mannen. Vedkommende var pågrepet i forbindelse med en narkotikasak. Politiet satt samtidig på informasjon om at mannen var uteblitt fra soning av en dom, og ønsket å overflytte mannen til soningsanstalten. Det var i den forbindelse at politiet uriktig førte i den elektroniske arrestjournalen at mannen var overført til soning i fengsel, mens han altså fortsatt satt på ventecelle i Horten, skriver Bjørnland.

- Dårlige rutiner
Politimesteren opplyser videre at det var et sammenfall av misforståelser og menneskelig svikt på flere plan som resulterte i de 19 timene uten tilsyn. Hendelsen har også årsak i for dårlige rutinger i politidistriktet, påpeker hun.

- I dette tilfellet var flere ledere med ansvar for oppfølging av lokal arrest i Horten fraværende samtidig som følge av blant annet sykdom, og de som fungerte under fraværet kjente for lite til rutiner og instruksverk. Dette er vårt ansvar som virksomhet, sier Bjørnland.

Politidistriktet gjennomfører nå en fullstendig gjennomgang av instruksverk og rutiner når det gjelder bruk av politiarrest.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken