Den ulykksalige hendelsen i Sofienbergparken i Oslo august 2007, da ambulansepersonell nektet å ta med seg Ali Farah som var slått ned, får fra mandag en ny runde i rettsapparatet.

Ambulansesjåfør Erik Schjenken har nektet å vedta en bot på 6000 kroner som Spesialenheten for politisaker ila ham for «under utøvelse av offentlig tjeneste å ha gjort seg skyldig i utilbørlig opptreden». Enheten mener at ambulansepersonellet opptrådte «arrogant, avvisende og krenkende overfor somaliske Ali Farah og andre personer som oppholdt seg ved ham».

Schjenkens advokat, Bjørn Rudjord, sier på vegne av sin klient at Schjenken mener grunnlaget for boten er feilaktig, og at dette vil bli et hovedargument under forhandlingene i Oslo tingrett fra mandag 24. november.

Innrømmet feil
Erik Schjenken sto fram i et intervju i A-magasinet tidlig i oktober og innrømmet at han hadde gjort en feilvurdering da Ali Farah ikke ble tatt med i ambulansen. «Den feilen vil jeg angre på resten av mitt liv», uttalte han, men nektet for at det var rasisme som lå bak avgjørelsen.

Han sier at fotoet som viser somalieren liggende blødende og forlatt i gresset, ikke stemmer med mannens tilstand da de forlot ham.

– Han lå aldri slik mens vi var der, og han sto oppreist da vi dro. At han hadde alvorlig hjerneskade etter å ha blitt slått ned, er etterpåklokskap, for vi så ingen av de tegnene på det da vi var der, sa Schjenken. Dette bekreftes av et fotografi som ble publisert sammen med intervjuet.

Det var da Ali Farah plutselig begynte å tisse, først på skoene til Schjenkens kollega og deretter på ambulansen, at personellet valgte å la Farah bli igjen i parken. «Toget har gått for denne mannen. Han er et ordensproblem», hadde Schjenken sagt til en av politimennene på stedet.

For andre gang
Tingrettssaken mot Erik Schjenken er andre gang at den ulykksalige hendelsen i Sofienbergparken er brakt til retten. I juni i år ble en 23 år gammel mann dømt til fengsel i ett år og fem måneder for å ha slått ned Ali Farah. Denne dommen er anket.

Det var konsekvensen av dette slaget som førte til at ambulansen ble kalt til parken.

I etterkant er hendelsen gransket både av Ullevål universitetssykehus og av Statens helsetilsyn. Tilsynet ga personellet en advarsel, men trakk ikke tilbake ambulansefolkenes autorisasjon og fant ikke at de hadde opptrådt rasistisk.

I februar i år ble det kjent at Ali Farah og hans samboer Mari Kohinoor Nordberg har anmeldt ambulansepersonellet for tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Til NTB sa Nordberg at anmeldelsen ble skrevet i august 2007, men at den av en eller annen grunn først ble registrert i februar. I mai utferdiget Spesialenheten for politisaker bøter på 6.000 kroner, som altså Erik Schjenken har nektet å vedta.

(©NTB)