Nytt bildemateriale fra Nordishavet og en observasjonsbøye blåser nytt liv i debatten om dette er resultat av den globale oppvarmingen eller en naturlig del av sesongvariasjonene ved polpunktet.

Det er bildene fra et webkamera på observasjonsbøyen 409520, som nå befinner seg 85 grader nord og 45 grader vest, som har skapt overskrifter. Bildene fra denne bøyen legges fortløpende ut av det Washington-baserte North Pole Environmental Observartory (NPEO). I sommer har bildene vist hvordan snøen og isen har smeltet til bøyen til slutt sto midt i et basseng av smeltevann. I år befant bøyen seg i åpent vann i midten av juli. De første bildene i videoen viser situasjonen i april.

Se video lenger ned i saken.

Den nye innsjøen er altså ikke hav, men vann som ligger på et tynt islag. Vann tar opp mer stråling fra sola enn is, og området blir enda varmere på grunn av høyere temperaturer.

Er det et eksempel på det forskere har ropt varsku om i flere år, virkningene av den globale oppvarmingen?

NPEO bekrefter at bildene fra kameraet på observasjonsbøyen har vakt oppsikt og ført til mange spørsmål. På sin nettside peker de på at slike innsjøer av smeltevann oppstår hver sommer. Strålingen fra sola smelter snølaget og 10-50 centimeter av det øvre sjøislaget. Noe av smeltevannet blir liggende som dammer på isen, noe renner ut i polhavet.

På spørsmål om slike smeltesjøer skyldes den globale oppvarmingen, svarer NPEO at dette er en normal del av sesongvariasjonene på polisen.

- Når det gjelder global oppvarming, er vi mer bekymret når vi ser varme lufttemperaturer om vinteren som begrenser isdannelsen og varmt hav som smelter den underste delen av overflateisen, skriver NPEO på sin nettside.

Men det er nok av alarmerende rapporter rundt temperaturen i Arktis. Ifølge National Snow & Ice Data Center krympet isen på Nordpolen 61 prosent raskere enn det hva det pleier de to første ukene i juli i år.

Tidligere i juli ble det registrert temperaturer 1 til 2 grader over snittet for store deler av Arktis, ifølge National Snow & Ice Data Center.

Økende oppvarming
Professor Gail Whiteman ved Erasmus-universitetet i Rotterdam i Nederland, sier Nordpolen har kommet inn i en ond sirkel der smeltende is slipper skyer av den potente drivhusgassen metan opp i atmosfæren og fører til økende global oppvarming. En ny studie kaller dette en «økonomisk tidsbombe» som kan ramme den globale økonomien, skriver The Independent.

Les også: Her bobler det av drivhusgass

Norske fagmiljøer, som klimaforskerne på Cicero, meldte tidligere denne måneden at det ikke er noe som tyder på at den globale oppvarmingen er i ferd med å flate ut.

Det første tiåret på 2000-tallet var det varmeste siden 1850.

Størst økning i temperatur fant sted i de nordligste områdene, hvor temperaturen ble målt til å være én grad over gjennomsnittet, viser en rapport fra Verdens meteorologiske organisasjon.

Mindre havis enn noensinne
Det ble målt den laveste havisutbredelsen i Arktis i sommerhalvåret noensinne.

Smeltingen av iskappene i Antarktis (Sørpolen) og på Grønland har akselerert, og det har vært et netto tap av is disse stedene, ifølge meteorologene.

Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren økte betraktelig over tiåret. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2010 39 prosent høyere enn i 1750. Konsentrasjonen av metan var 158 prosent høyere og nitrogenoksid 20 prosent høyere.

NB. Etter gode innspill fra leserne, har Nettavisen gjort endringer og oppdatert denne artikkelen etter at den først ble publisert. Vår artikkel var blant annet basert på dette blogginnlegget på kanadiske CBC News, som igjen viste til nettstedet LiveScience.com.

VIDEO: Se timelapse video som viser hvordan snøen og isen forsvinner ved observasjonsbøyen i Nordishavet.

HTML EMBED