Gå til Nettavisen Motor

I 2009 ble 139.128.557 kjøretøy kontrollert i automatisk trafikkontroll (ATK). Det viser tall fra Politidirektoratet.

Av disse ble det registrert 223.696 fartsovertredelser, hvor 129.693 ble bøtelagt.

Ikke alle får bot, enten fordi bilskiltet er uleselig eller fordi de ikke er gjenkjennelige på bildet. Det finnes også en del utenlandske kjøretøy som ikke blir bøtelagt.

Les også:Disse mister lappen oftest

De eldste er verst
- Menn over 56 år er overrepresentert i ATK. Dette kan skyldes uoppmerksomhet og mangel på GPS-varslere. Dette er stikk motsatt av tallene til UP, hvor unge gutter er overrepresentert i UP-kontroller, sier politiinspektør Jan Morgan Guttormsen i Politidirektoratet til Nettavisen.

22,4 prosent av dem som fikk forenklet forelegg i ATK i 2009, var menn over 56 år. Til sammenligning fikk kun 5,9 prosent av kvinner i samme aldersgruppe forenklet forelegg i ATK.

Legger man sammen tallene, viser de at alle menn over 36 år sto for hele 56,7 prosent av de forenklede foreleggene i 2009.

Totalt står menn for 71,6 prosent av de forenklede foreleggene i ATK i 2009.

- Menn er mer risikovillige
Politiinspektør i UP Roar Larsen påpekte nylig overfor Nettavisen at det gjerne er menn som kjører for fort og mister lappen.

- Dette dreier seg gjerne om unge gutter som er villige til å ta en risiko. De er overrepresentert med tanke på at de tilbakelegger langt mindre antall kilometer enn andre aldersgrupper. Men vi ser også eldre, voksne menn som kjører altfor fort, fortalte Larsen.

Les mer:Rekordbeslag av førerkort

Han fortalte at UP har hatt en økt satsing på dem som virkelig kjører for fort, og sier at folk ikke kjører noe saktere nå enn før.

Tidligere UP-sjef Odd Reidar Humlegård har tidligere sagt til Nettavisen at kvinner som regel er mer oppmerksomme når det gjelder bilkjøring, og langt mindre risikovillige enn menn.

- Det er gjennomgående i alt vi driver med. Kvinner er underrepresentert i forhold til menn. Det gjelder det meste, fra fartsovertredelser til ruskjøring og beltebruk, sa Humlegård.

I tillegg kan noe av forklaringen være at det finnes flere mannlige bilførere enn kvinner, eller at det ofte er mennene som kjører når familien skal ut på tur.

Færrest unge førere og kvinner
Av dem som er i aldersgruppen 18-25 år, er det kun 1,6 prosent kvinner som ble tatt i ATK i 2009, og 4,1 prosent menn.

5,1 prosent kvinner og 10,8 prosent menn ble tatt i aldersgruppen 26-35 år.

Det betyr at totalt sett er 21,6 prosent av dem som tas under 35 år.

Kvinner over 36 år sto for 21,3 prosent av alle de forenklede foreleggene i 2009, til sammenligning med menn over 36 år som tidligere nevnt sto for hele 56,7 prosent av de forenklede foreleggene i 2009.

- Lave hastigheter
- Antall førere som mister lappen i ATK, er svært få. 97,5 prosent av antall prikker som blir gitt, gis på den nederste prikkskalaen på trinn to og tre. Det vil si der hvor farten er 10-15 kilometer over fartsgrensen, forteller Guttormsen.

I 2009 ble 976 førerkort beslaglagt i ATK, noe som er lavt sammenlignet med hva UP beslaglegger.

Det er nemlig UP som tar verstingene. I 2009 har UP beslaglagt flere førerkort for fart, rus og atferd i trafikken enn noen gang tidligere. Økningen i beslag de siste fem årene er på hele 79 prosent.

Les også: Disse mister lappen oftest

I fjor stoppet politiet 7222 førere som mistet lappen på stedet på grunn av fart, og beslagla ytterligere 2424 førerkort for atferd.

- Færre tas i fotoboksene
Fotoboksene dekker et visst behov for overvåking, og er plassert på steder hvor man ønsker å få ned hastigheten.

Les også:Her er Norges dødsveier

- Det er meget positivt at vi tar færre i fotoboksene enn noen gang før, påpeker Guttormsen.

Antall kontrollerte kjøretøy i ATK har nemlig steget med 12,8 millioner biler i 2009 sammenlignet med 2008. Bare 0,16 prosent av bilene som passerer boksene kjører for fort, og tallet har gått ned de siste fem årene.

- Flere passerende biler har blitt registrert, fordi vi har tatt i bruk digitale kameraer som kan stå ute lenger uten å sjekke dem, forteller Guttormsen.

Han påpeker likevel at bilistenes holdninger til fart må bedres.

- Undesøkelser fra Transportøkonomisk institutt viser at fotoboksenes virkning strekker seg kun noen få kilometer før og etter kontrollpunktet, sier han.

Les også:- Jenter dør som guttens passasjer

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor