Gå til sidens hovedinnhold

Seks år for hvitvasking

En 60 år gammel Stavanger-mann er dømt til seks års fengsel i den største hvitvaskingssaken i norsk rettshistorie.

I tillegg må mannen tåle inndragning av cirka 24 millioner kroner. Han ble også idømt rettighetstap for alltid og saksomkostninger med 50 000 kroner.

60-åringen var styreformann og daglig leder i to aksjeselskaper.

Han ble dømt for å ha bistått med å sikre utbyttet av straffbare handlinger i tidsrommet mellom januar 2002-april 2003, blant annet ved å la selskapene sine fremstå som kjøpere og selgere av mobiltelefoner, og ved å opprette konti i disse selskapenes navn i utenlandske banker.

Organisert
- Sakens karakter gjør at den bærer preg av organisert økonomisk kriminalitet, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til NA24.

Mannen skal ifølge dommen ha hjulpet tre menn i England med å unndra merverdiavgift for tilsammen èn milliard kroner.

- Dette er en alvorlig og omfattende sak. Det er to ting som er spesielle her: Det ene er det store beløpet på èn milliard kroner det er snakk om. Det andre er at momsbedraget har foregått i Storbritannia, sier Nordeng til NA24.

Utbyttet stammet fra merverdiavgiftsovertredelser i Storbritannia, som er anslått å beløpe seg til om lag 85 millioner britiske pund.

Streng reaksjon
Mannen underslo også cirka 1,2 millioner kroner fra et av de norske selskapene.

Videre omfatter dommen grovt skattesvik på om lag 7 millioner kroner. Mannen ble også dømt for flere brudd på regnskapsloven. Tre personer som mannen hadde overdratt deler av utbyttet til, ble idømt inndragning med til sammen ca 1 million kroner.

- Retten legger til grunn at allmenne hensyn tilsier en streng straffereaksjon for denne typen profittbasert økonomisk kriminalitet, heter det i dommen.

Økokrim oppyser at de har etterforsket i saken siden sommeren 2003.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken