Gå til sidens hovedinnhold

Sentralbank i strupen på EU

Europas sentralbank mener EU er tafatt

I en tale til forbundsdagsmedlemmene i det tyske partiet CSU langet Jean-Claude Trichet, sjef for den den europeiske sentralbanken (ECB), ut mot EU-kommisjonens håndtering av gjeldskrisen i eurosonen.

- Det vi har sett fra Brussel er ikke hard nok lut, sier Trichet, ifølge .

Og han antyder at finanspolitikken til enkelte EU-land direkte uansvarlig.

Les hele talen her

Åpner for tvang
- Finanspolitisk ansvarlighet kompenserer ikke for regjeringers uansvarlighet, sier Trichet.

Den tvilen enkelte i publikum skulle ha hatt om Trichets meninger rundt håndteringen av gjeldskrisen, var helt sikkert borte når sjefen for den europeiske sentralbanken var ferdig med talen sin.

- Det er rett og slett ikke gjort nok for å tvinge land med store budsjettunderskudd til å spare. Noe som vanskelig lar seg gjøre med den oppbygningen EU har i dag, der hvert enkelt lands finans- og skattepolitikk er landets problem og ikke fellesskapets, sier Trichet.

Positiv utvikling
Seneste utvikling fra EU-kommisjonen er at EU-landene har blitt enige om et system der EU skal informeres om forslag til endringer i landenes finanslovgivning, før endringen vedtas.

- Det siste forslaget er et steg i riktig retning for å rette på de institusjonelle mangler som er blitt avslørt det siste året. Nå vil svake punkter avsløres og offentliggjøres tidligere. Men Europa har ikke råd å satse «nesten løsninger», vi må være ambisiøse. Og de forslagene som har kommet fra Brussel er ikke omfattende nok etter ECBs mening, sier Trichet.

Trichet ønsker at de enkelte EU-landene skal få innskrenket sin finanspolitiske handlefrihet. Og ønsker å kunne slå hardere ned på de land som ikke greier å følge spillereglene.

- Vi må bli hardere i bruken av sanksjoner, dersom enkelt land ikke greier å imøtekomme kommisjonens krav, sa Trichet.

Piigs-landene
- I retrospekt vet vi alle at Hellas kun fikk sitt medlemskap i EU, på grunnlag av manipulerte tall omkring landets statsgjeld og budsjettunderskudd. De ble pyntet på slik at de så penere ut enn det som faktisk var tilfellet, sa Trichet.

Den europeiske sentralbanksjefen pekte også på at prisene på forsikre gjeld, credit default swaps, fra enkelte euroland er rekordhøye per dags dato. Og at det til syvende og sist er hvert enkelt lands regjeringer som er ansvarlig for å løse gjeldskrisen.

- ECB kan ikke gjøre det alene, sier Trichet.

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken