Gå til sidens hovedinnhold

404 - File Not Found

[]

Sier opp som konsernsjef for Stein Erik Hagen

Åge Korsvold vil fratre som konsernsjef i Orkla

Styret i Orkla ASA er orientert om at Åge Korsvold (68) ønsker å fratre som konsernsjef. Han går av så fort styret har funnet en erstatter.

Åge Korsvold ble konstituert som konsernsjef den 30. april 2012, og styret besluttet i august samme år å forlenge engasjementet. Siden mai 2012 har Orkla under Korsvolds ledelse gjennomført store strukturelle endringer i tråd med strategien som styret besluttet høsten 2011. Selskapet er nå i ferd med å bli et rendyrket merkevareselskap.

- I løpet av min periode som konsernsjef har Orkla vært igjennom en stor omstilling. Det har vært spennende og inspirerende å lede dette arbeidet. Merkevarevirksomheten står nå godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, og for meg er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Styret har startet arbeidet med å rekruttere Korsvolds etterfølger. Både interne og eksterne kandidater blir vurdert. Styret vil foreta en kunngjøring så snart denne prosessen er avsluttet. I forståelse med styret fortsetter Korsvold i stillingen til ny konsernsjef er på plass.

- Jeg vil takke Åge Korsvold for den ekstraordinære innsatsen og kraften han har tilført Orkla i forbindelse med omstillingsprosessen. Korsvold har fullført den krevende og nødvendige restruktureringen i tråd med selskapets strategi. Konsernet er nå i en fase der merkevarevirksomheten vil være i fokus, sier styreleder Stein Erik Hagen i Orkla.

Stein Erik Hagen er Orklas største aksjonær. De siste årene har konsernet i betydelig grad blitt spisset som et merkevareselskap, der blant annet suppeprodusenten Rieber & Søn og tannbørsteselskapet Jordan har blitt kjøpt inn.

Korsvold gikk inn i stillingen etter at Bjørn Wiggen fikk sparken i 2012, og det er har lenge blitt signalisert at Korsvold kun har sittet på midlertidig basis.

Håndplukket
Det ligger tilsynelatende ingen dramatikk i at Korsvold nå takker for seg. Han ble i april 2012 håndplukket av hovedeier Stein Erik Hagen for å rydde opp i Orklas omfangsrike virksomhetsstruktur og rendyrke selskapets merkevarevirksomhet. Når «oppdraget» nå er utført, må nye krefter inn, framholder Korsvold.

I løpet av halvannet har han blant annet kvittet seg med det resterende av solenergiengasjementet til Orkla, det vil si andelene i RECs virksomheter etter Elkem-salget i 2011, etablert aluminiumssamarbeid med Hydro i Sapa, skilt ut og børsnotert Borregaard og redusert betydelig aksjeporteføljen til konsernet.

- Korsvold har fullført den krevende og nødvendige restruktureringen i tråd med selskapets strategi. Konsernet er nå i en fase der merkevarevirksomheten vil være prioritert, sier styreleder Stein Erik Hagen.

- Et engasjement
Korsvold karakteriserer oppholdet i Orkla som «et engasjement», og at han regner med at en ny, fast konsernsjef blir ansatt i løpet av noen måneder. Han hevder overfor DN at det ikke ligger noe press fra styret bak beslutningen og at temaet har vært «diskutert fra tid til annen».

Selv framhever han overfor TV 2 kjøpet av suppeprodusenten Rieber & Søn og tannbørsteselskapet Jordan, men er vel så opptatt av omfattende strukturelle endringene som ikke er like synlige utad - blant annet i konsernets toppledelse.

- Orkla er Norges største merkevareselskap, og vi må noe ut av denne størrelsen. Vi må bruke den til å skape større konkurransekraft, sier Korsvold.

Han akter å trappe noe ned på sin aktivitet når han er ferdig i Orkla og sier han «har noen verv og noen interesser».

- Jeg skal fortsatt være aktiv, men det blir et litt friere liv enn ved å lede Orkla, sier han.

Sterkere Orkla
Ifølge Orkla-analytiker Roger Berntsen i NetFonds var det hovedeier og styreleder Stein Erik Hagen selv som etter sin inntreden bygde ned merkevarevirksomheten til Orkla, blant annet ved å engasjere seg sterkt i solenergi. Når han nå har gjort helomvending, spesielt hva gjelder nettopp solenergi, står konsernet sterkere enn på lenge, fastslår Berntsen overfor TV 2.

Han mener Hagen ikke har vært «den beste storeieren for Orkla».

- Vi ser veldig positivt på det Korsvold har gjort med å rydde opp og rendyrke selskapet, og vi skal ha en del glede av Orkla i årene som kommer, sier Berntsen.

Utviklingen i aksjekursen til Orkla snudde oppover idet Korsvold ble konstituert for halvannet år siden, og hadde i et års tid en jevnt stigende kurve. Etter en korreksjon i sommer, ligger aksjekursen nå 14-15 prosent over nivået den hadde da Korsvold startet som konsernsjef.

Fakta om Orkla:
* Norsk konsern grunnlagt i 1904 som Orkla Grube-Aktiebolag.
* Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger (Sapa) og finansielle investeringer. Selskapet satser sterkt på å vokse innen merkevarer.
* Orklas øvrige virksomheter er Hydro Power, Borregaard og Jotun.
* Orkla har 30.000 ansatte i mer enn 40 land og omsetter for 61 milliarder kroner.
* Stein Erik Hagens selskap Canica er største eier i konsernet.
* Åge Korsvold er konsernsjef og Stein Erik Hagen styreleder.

Fakta om Åge Korsvold:
* 67 år gammel næringslivleder, født 8. april 1946, fra Oslo.
* Utdannet siviløkonom ved University of Pennsylvania.
* Har hatt toppstillinger i blant annet Orkla, Fondsfinans og Storebrand.
* Ble i 2000 anmeldt for brudd på verdipapirhandelloven, og sluttet derfor som konsernsjef i Storebrand og styreleder i Orkla. Saken ble henlagt i 2001.
* Har vært konstituert konsernsjef i Orkla siden 30. april 2012.
* Slutter nå i Orkla, av eget ønske, så fort styret har funnet en erstatter.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag

Kommentarer til denne saken