Gå til sidens hovedinnhold

- Sikre veier og biler gir høyere ulykkesrisiko

Ny studie kan tyde på at du bør skru av sikkerhetsmekanismene i bilen, og kjøre på dårlige veier.

Det er ganske allment akseptert at biler med mer sikkerhetsutstyr, og ikke minst veier av høyere kvalitet og færre hindringer, fører til at ulykkesrisikoen går ned.

Er det sikkert, da kjeder du deg
En ny forskningsrapport fra Newcastle University i England tyder derimot på at ting ikke nødvendigvis er så enkelt. Etter å ha studert kjøremønstrene til over 1500 sjåfører har de kommet fram til at biler som blir utstyrt med stadig mer sikkerhetsutstyr av forskjellig grad - og av sikre motorveier der det ikke skjer all verden - er med på å øke ulykkesrisikoen.

Årsaken? Gjennom at ingenting skjer, og at en har en stor følelse av trygghet i moderne biler, så begynner en fort å kjede seg. Det fører igjen til at mange begynner å kjøre for fort, og ikke minst tar større risiko.

- Etter hvert som biler blir utstyrt med stadig flere dingser som skal gjøre kjøring enklere, og veiplanleggere fjerner ting som distraherer, er det ingen overraskelse at mange finner ut at kjøring er ganske kjedelig når alt kommer til al. Med det følger det et sjåførene tar større risiko når de er «mentalt avskrudd» fremfor å være fokusert på veien, sier AA-sjef (britiske NAF) Edmund King, som også er transportgjesteprofessor på Newcastle University.

Gode sjåfører kjeder seg fortest
I studien har en delt opp sjåfører i fire grupper. Den største gruppen på 35 %, blir beskrevet som entusiastiske bilister som liker å kjøre bil, og som følger med. Det er nettopp denne gruppen som i størst grad tar større risiko når de begynner å kjede seg.

Den nest største gruppen er forskerne bekymre for, nemlig de unge, uerfarne sjåførene - der det påpekes at en del kvinner havner.

- Sjåførene i denne gruppen utgjør trolig den største risikoen for trafikksikkerheten, ettersom de ser ut til å irritere flest, kjøre fortest og kjeder seg lettest - trolig som en konsekvens av lav kjedsomhetsterskel, skriver forskerne i rapporten.

Ifølge forskerne er dette personer som i stor grad er umulig å gjøre noe med, uavhengig av atferdstiltak.

De to siste gruppene utgjør de resterende 34 prosentene, og blir beskrevet som trege og uinteresserte - eller trygge og erfarne, noe som i begge tilfeller betyr at de i liten grad utgjør en risiko, mener forskerne.

- Flere ting bør ta oppmerksomhet på gode veier
Forskerne mener at to ting bør gjøres, men har egentlig bare tro på det ene. Det ene handler om å ha opplæring for å unngå at folk begynner å kjede seg. Det andre er noe mer gjennomførbart, men vil trolig overraske.

- Vi har tidligere slått fast at ting som tar oppmerksomhet ikke nødvendigvis fører til dårligere trafikksikkerhet, men i stedet kan øke sikkerheten, skriver forskerne.

De viser til at spesielt i urbane strøk skapes i mange tilfeller områder som tvinger sjåfører til å konsentrere seg og redusere farten - fremfor å rette ut veien.

- Denne fremgangsmåten kan øke mengden stimuli uten at det gjøre det vanskeligere for de dårlige sjåførene, konkluderer forskerne.

De mener også at det kan være en feilaktig fremgangsmåte å avskjerme motorveier for mye, med for eksempel høye, slik at en fra bilen i liten grad ser endringer i landskapet, da dette fører til at en lettere kjeder seg.

På tide å kjøpe morsom bil?
- Et siste punkt er at det å gjøre biler lettere å kjøre, fører til at en får færre stimuli, noe som kan føre til at førere som lett kjeder seg kjører fortere og gjør andre uheldige ting.

Med nye biler som både vet hvor du skal kjøre, bremser for deg, sier i fra om du krysser midtstripen, advarer mot biler i blindsonen, skrur på vindusviskerne ved behov - og som har massasje i setene - så er det kanskje ikke så rart en begynner å tenke på noe annet?

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken