Gå til sidens hovedinnhold

Sist ble det rentesjokk

Nå kommer rentedommen.

Onsdag klokken klokken 14 avholder Norges Bank sitt rentemøte. Her avgjøres styringsrenten i Norge overfor bankene. Denne avgjørelsen setter også rammen for rentenivået norske forbrukere får på innskuddene og gjelden sin.

På forrige rentemøte i desember overrasket sentralbanksjef Svein Gjedrem ekspertene stort da han valgte å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til dagens 1,75 prosent.

Les mer: Rentesjokk fra Gjedrem

Lite å frykte
Det er lite å frykte for folk med stor gjeld på møtet onsdag. Det er heller ikke noe å hente for dem med penger i banken. Sentralbanksjef Svein Gjedrem kommer neppe til å sette endre renten på dette møtet.

- Jeg tror ikke det kommer til å skje noen ting. Renten kommer ikke til å bli endret, og det kommer ikke til å komme noen nye signaler og rentebanen kommer til å bli den samme som tidligere, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til NA24.

Det er i tråd med hva 13 av 13 økonomer nyhetsbyrået Reuters har pratet med mener.

- Det er ikke noen grunn til Norges Bank skal komme med noen endringer, sier Andreassen.

Usikkerheten er i stedet knyttet til når neste renteheving kommer, og om det blir to eller tre hevinger fra Gjedrem i år. Går det slik som flertallet av økonomene venter, ligger det an til to rentehevinger i år. Det betyr at boliglånskunder i Norges største bank, DnB Nor, kan vente seg en rente på rundt eller over 3,6 prosent. Dette gjelder kunder med beste lånerente. Sjekk bankbarometeret her

Ikke er så verst fremover
Vi kan med andre ord gå inn i 2011 med fortsatt lavt rentenivå. Det blir trolig ikke så mye verre året etter heller.

Ser vi på Norges Banks forventninger fra i høst, så tror de at styringsrenten vil ligge på 4,5 prosent ved utgangen av 2012 og inngangen av 2013. Dette vil normalt gi en boliglånsrente rundt 5,5 prosent for de beste kundene. Det skal altså ytterligere to rentehevinger til for at rentenivået kommer opp på 6 prosents rente, som ofte refereres som et normalt rentenivå i Norge.

Det betyr at de skarpskodde økonomene til Norges Bank trolig ikke venter en normalrente før om to og et halvt år.

Mye kan slå feil
Som med alt prognosemakeri er det store feilkilder. Det innrømmer også Norges Bank, som opererer med et sannsynlighetsgap som tilsier en 10 prosents sjanse for 1,5 prosents rente eller 8,5 prosents rente, ved utgangen av 2012.

Norges Banks rentegruppe må vurdere om forutsetningene i deres økonomiske modeller slår til. Den raske veksten i boligmarkedet setter definitivt renten under press. Samtidig kom det tall i forrige uke som viste overraskende lavt gjeldsopptak hos norske husholdninger. Dette er positivt for de som vil holde renten nede. Den sterke norske gjeldsveksten har vært en bekymring for Gjedrem & Co, og økonomene var raskt ute å advarte i mot å trekke for raske slutninger av den svake veksten i gjelden.

På den annen side kan en markert renteøkning i Norge og høyere rentedifferanse mot utlandet føre til at kronen blir vesentlig sterkere enn anslått slik at inflasjonen blir for lav. Det trekker i retning av at renten ikke bør settes opp for raskt, skriver Norges Bank i sin vurdering.

Kommentarer til denne saken