Trym Riksen, investeringsdirektør i DnB Private Banking, skriver på sin NA24-blogg at store amerikanske selskaper for tiden befinner seg i en resultatresesjon for første gang siden 2007 og 2000.

Og ser man på hva dette har ført til tidligere kan det tyde på at det er mørke skyer på himmelen.

- Det har bare skjedd tre ganger tidligere siden 1988 at de store og internasjonale orienterte foretakene i S&P 500-indeksen har opplevd to kvartaler på rad med resultatfall; samtlige ganger har USA vært i økonomisk resesjon eller gått inn i en, er Riksens beskjed.

De to siste gangen dette skjedd opplevde verden dotcom-boblen som sprak og finanskrisen.

Tror ikke på fall
Men selv om Riksens graf (klikk på bildet for større versjon) viser at selskapene nå gjennomgår en periode med fall i resultatene er det de færreste som tror at økonomien vil ryke på en smell.

- Optimismen blant aksjeinvestorene er skyhøy og som vanlig tror ekspertene på god vekst i løpet av det neste året, skriver Riksen.

- Konsensus tror at 2013 vil være det første unntaket hvor vi opplever at resultatene i foretakssektoren faller, mens økonomien for øvrig går videre i en veksttakt på et par prosent; amerikanske økonomer tror det er bare 20 prosent risiko for at USA går inn i en resesjon og de regner med 1,8 prosent vekst i USA i år (Federal Reserve regner med 2,65 prosent vekst i amerikansk økonomi i 2013).

Her kan du lese og følge bloggen til Trym Riksen

Full stopp i Norge
Men en ting er hva som skjer i USA. .Her hjemme står det imidlertid enda verre til.

Riksen har laget en oversikt over utviklingen i resultat per aksje og utbytte per aksje på Oslo Børs hovedindeks siden Den store resesjonen, som startet i desember 2007 og endte i juni 2009. De største selskapene i Norge inngår i hovedindeksen.

Her kommer det frem at den nedturen faktisk har vært mye kraftigere i Norge.

- Resultat per aksje toppet ut i juni 2011, mens utbytte per aksje toppet ut i november 2011, viser Riksens sammenstilling.

Riksen bemerker at bildet av en topp i de norske foretakene ikke er like åpenbar om man tar for seg eksempelvis omsetning eller driftsresultat.

- Men aksjonærene lever som kjent av bunnlinjen og utbytte - og ikke postene øverst i resultatregnskapet.

- Aksjeopptur skygger
Riksen ser for seg at det er en grunn til at det ikke har vært mer oppmerksomhet knyttet til denne problemstillingen.

- At det ikke har vært mer fokus på disse fakta, skyldes ganske enkelt at aksjemarkedet stiger.

Det siste året har hovedindeksen på Oslo Børs steget med 9,97 prosent.

- Mange tror at aksjemarkedet stiger fordi økonomien har vært og er sterk, men faktum er at aksjemarkedet stiger til tross for manglende støtte i både den generelle økonomien og foretaksøkonomien. Sånt har hendt ført, selv om hovedregelen historisk har vært at aksjemarkedsrisikoen øker når økonomien svekkes, skriver Riksen.