Gå til sidens hovedinnhold

Siste frist for studielånet

Fristen for å endre til fastrente er fredag 10. januar.

Ellers må du vente til april med å binde deg til renten hos Statens Lånekasse.

Lånekassen tilbyr fastrente til 5 prosent for tre års bindingstid og 5,1 prosent for fem år. Den flytende renten ligger på 4 prosent i de tre første månedene i år, men økes deretter til 4,4 prosent.

Dersom du inngår avtale om fast rente, kan den ikke sies opp. Men det finnes likevel et smutthull; «Avtalen kan ikke sies opp, men den blir opphevet dersom du får penger fra Lånekassen til ny utdanning», heter det på Lånekassens side.

Dermed kan du komme deg ut av fastrenteavtalen ved å melde deg opp på utdannelse som støttes av Lånekassen. Om du så begynner på eller fullfører utdannelsen er en helt annen sak.

FASTRENTETILBUDET GJELDER IKKE HVIS DU:

- har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden

- har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling

- har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

- er under 18 år

- mottar støtte til deltidsutdanning

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken